Uzdevumi

Biedrības darba uzdevumi 2017./2018.mācību gadā

 1. Finansiāli atbalstīt ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas projekta braucienam uz Eihes privātģimnāziju Šēselē (Vācijā).
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju, organizējot konkursu „Everests”.
 4. Organizēt lekcijas skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 5. Izveidot reprezentatīvu bukletu par ģimnāzijas atbalsta biedrības darbību.
 6. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.
 7. Piesaistīt jaunus biedrības sponsorus, veicināt turpmāko sadarbību.

Biedrības darba uzdevumi 2016./2017.mācību gadā

 1. Iekārtot kvalitatīvu un drošu velosipēdu novietni ģimnāzijas teritorijā, lai veicinātu ģimnāzijas jauniešus pievērsties veselīgam un zaļākam dzīvesveidam. Piesaistīt finanšu līdzekļus ieceres realizācijai.
 2. Veicināt ģimnāzistu sportošanas popularizēšanu, organizējot interesantu un sporta dienu pavasarī.
 3. Motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, realizējot iniciatīvu konkursu “Inceptum”, sadarbībā ar mecenātu, absolventu Ģirtu Rūdu.
 4. Atbalstīt finansiāli ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas programmas braucienam sadraudzības partnerskolā Šēselē (Vācija) Eihes privātģimnāzijā.
 5. Sekmēt izglītojamo mācīšanās motivāciju, organizējot konkursu “Everest”, meklējot absolventus finanšu atbalstam.
 6. Atbalstīt ģimnāzijas pedagogus, sekmējot skolotāja prestižu.