Skolas vēsture

1924. gads – arhitektam J.Blumbergam tika pasūtīts jaunās skolas projekts

1927. gads – jaunās skolas pamatakmeni ēkas pamatos ieguldīja toreizējais izglītības ministrs dzejnieks Rainis

1929. gada 20. janvārī – skolēni, skolotāji un viesi pulcējās atklāšanas svinīgajā ceremonijā

1936. gads – piebūvējot 2 korpusus, pabeidza skolas celtniecību

1936. gada 5. janvārī – skolas trešajā stāvā izveidoja Tukuma mākslas muzeju; tā direktors bija L. Āriņš; pie skolas iestāda liepiņu aleju

1940. gads – skolā mācības uzsāka divās maiņās

1944.gada 11.septembrī – pirmo reizi atzīmēja Raiņa piemiņas vietu

1954. gads – Tukuma 1.septiņgadīgā skola tika nosaukta par 3.vidusskolu; tā turpmāk nes Raiņa vārdu

1958. gada jūnijā – atestātu par vidējo uzglītību saņēma pirmie 37 absolventi

1970. gads – skolā uzsāka mācības pirmā mūzikas novirziena klase

1973.gads – uzbūvēja skolas stadionu

1992. gads – aizsākās draudzība ar Eihes ģimnāzijas privātskolu Šēselē

1994. gads – uzbūvēja skolas sporta zāli

2003. gads – Tukuma Raiņa 1.vidusskola nosaukta par Tukuma Raiņa ģimnāziju

2003.g. – 2007.g. notika ģimnāzijas renovācija

2008.g.1.septembrī – tika atklāts pārbūvētais skolas stadions

2013.g.1.septembrī – Tukuma Dome skolai piešķir dienesta  viesnīcu skolēniem Dārzniecības ielā 2A, Tukumā

2014. gada 30.maijā  – pabeigta skolas sporta zāles renovācija