Rekvizīti

Ģimnāzijas rekvizīti

Tukuma Raiņa ģimnāzija

J.Raiņa iela 3, Tukums, LV3101

Reģ. Nr. 90000031724

Swedbank A/S
LV24HABA0551027566791

Ziedojumu konts:

Swedbank A/S
LV45HABA0551027566801