Biedrības rekvizīti

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības
“Personību kalve”

Rekvizīti

Biedrības nosaukums: Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība
Reģistrācijas numurs 40008255935
Juridiskā adrese: J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3100
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV82 HABA0551 042577370
Maksājuma mērķis: Biedra nauda, ziedojums vai ziedojums projektam „…”

Valdes priekšsēdētāja Anita Skudra

Koordinatore: Kristīne Fišere-Blumberga (e-pasts: kristinefb@inbox.lv, tālr. 29215675).