Informācija reflektantiem uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.-9.klasi:

Tukuma Raiņa ģimnāzija  7. (proģimnāzijas) klasēs 2018./2019.mācību gadā uzņem skolēnus pamatizglītības otrā posma programmā (kods 23011111).

No 1.jūnija vecāki un reflektants ģimnāzijas direktoram vai uzņemšanas komisijai iesniedz:

 • iesniegumu (pēc parauga);
 • skolēna 6.klases liecības oriģinālu (ar skolas direktora parakstu un zīmogu);
 • dzimšanas apliecības oriģinālu;
 • skolēnu medicīniskā karti (026/u);
 • fotogrāfiju skolēnu apliecībai (35x45mm).

Informācija reflektantiem uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.-12.klasi:

Tukuma Raiņa ģimnāzija 10. (ģimnāzijas) klasēs 2018./2019.mācību gadā uzņem skolēnus vidējās vispārējās izglītības programmās:

 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (papildu mācību stundas eksaktajās zinātnēs-matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika), kods 31013011;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (papildu mācību stundas valodās un humanitārā cikla priekšmetos), kods 31011011.

No 18.jūnija vecāki un reflektants ģimnāzijas direktoram vai uzņemšanas komisijai iesniedz:

 • iesniegumu (pēc parauga);
 • dzimšanas apliecības oriģinālu;
 • apliecību par pamatskolas izglītību;
 • apliecības ieliktni (sekmju lapa);
 • skolēnu medicīniskā karti (026/u);
 • izrakstu no medicīnas kartes 027/u par vakcīnām;
 • fotogrāfiju skolēnu apliecībai (35x45mm).

Izglītības programmas

Uzņemšanas noteikumi

Pēc dokumentu pieņemšanas skolēns tiek ieskaitīts ģimnāzijā.

 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāta dienesta viesnīca (kopmītnes) Dārzniecības ielā 2A, Tukumā.  bite
Labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties pie klašu audzinātājiem.

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā.