Projekti

Ģimnāzijas iesaistīšanās projektos 2018./2019. mācību gadā: 

 • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
  • 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  •  8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
  •  8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Dalība programmā “Latvijas skolas soma”.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas skolas soma logo”

 • Dalība iedvesmojošā un mūsdienīgā motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei, kā arī pilotprojekts 11.a klasei) MOT.
  MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.
  MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.
  MOT filozofija: DROSME DZĪVOT | DROSME RŪPĒTIES | DROSME PATEIKT NĒ

Uzzini informāciju projekta MOT tīmekļa vietnē…

 • eTwinnings starptautiskais projekts “Nacionālie ēdieni un kultūra manā valstī” sadarbībā ar partneskolu Eihes privātģimāziju Šēselē,  Vācijā.
  No 2018.gada 24.septembra līdz 28.septembrim Tukuma Raiņa ģimnāzijā viesosies jaunieši un skolotāji no partnerskolas.
  No 2019.gada pavasarī Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešu un skolotāju vizīte Šēselē.
  logo_etwinning-ar-lv-uzrakstu-mc
 • Erasmus+ KA1 mācību mobilitāte skolu projektā “21.gadsimta skolēns” (līg.Nr.2018-1-LV01-KA101-046933) no 2018.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 20.oktobrim (piedalās 5 pedagogi).

 

 • Dalība programmā “Piens un augļi skolai”.

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā saņem ģimnāzijas audzēkņi no 7. līdz 9.klasei.

 • Dalība projektā “Junior Achievement” 
 • Skolu veselības veicināšanas projekts “Apaļš kā pūpols!”
  “O fonds” ir izvirzījis sev mērķi pēc iespējas agrāk ar jauniešiem runāt par tēmām, kas var ietekmēt viņu veselību un ļautu izvairīties no iespējamām onkoloģiskām slimībām nākotnē.
  Projektu atbalsta Kanādas Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai (LRDF) un Anda Sīpoliņa.

 • Dalība debašu līderus skolā.
  Debašu Līderu skola ir neformālās izglītības projekts, ko rīko Latvijas Debašu asociācija „QUO tu domā?” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Debašu Centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Debašu klubu un Rīgas Ekonomikas augstskolas Debašu klubu.

Ģimnāzijas iesaistīšanās projektos 2017./2018. mācību gadā: 

 • Dalība iedvesmojošā un mūsdienīgā motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem (no 7.-9.klasei) MOT.
  MOT mērķis ir stiprināt drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām.
  MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.
  MOT filozofija: DROSME DZĪVOT | DROSME RŪPĒTIES | DROSME PATEIKT NĒ

Uzzini informāciju projekta MOT tīmekļa vietnē…

 • eTwinnings starptautiskais projekts “Mūzikas tradīcijas manā valstī” sadarbībā ar partneskolu Eihes privātģimāziju Šēselē,  Vācijā.
  No 2017.gada 25.septembra līdz 28.septembrim Tukuma Raiņa ģimnāzijā viesosies jaunieši un skolotāji no partnerskolas.
  No 2018.gada 6.aprīļa līdz 13.aprīlim Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešu un skolotāju vizīte Šēselē.
  logo_etwinning-ar-lv-uzrakstu-mc
 • Sadarbībā ar Rīgas Hanzas Rotary klubu, absolventu Juri Jēkabsonu projekts “Kongsbergas vidusskolas vides aizsardzības izpētes kurss” Norvēģijas kalnos no 2017.gada 26.augusta līdz 2017.gada 3.septembrim (dalībnieki Laura Rancāne (12.b) un Austra Podniece (11.a)).
 • Erasmus+ KA1 mācību mobilitāte skolu projektā “Eiropa un multikulturālisms” no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.oktobrim (piedalās pedagogi G.Rācenāja, G.Kupča, U.Gaile).

 

 • Biedrības Go Beyound plānotā pētījuma un programmas “Runājot par alkoholu” aprobācija. Informācija par projektu www.runajotparalkoholu.lv
  1669b54592dda4ef8a-45183232
 • Projekta “Esi līderis” profesionālās pilnveides programma “Uzņēmējdarbības pamati” 10. un 11. klašu izglītojamajiem. Vairāk informācijas www.esilideris.lv
  270921_1
 • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
  • 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  •  8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
   Projekta ietvaros bez ikdienas nodarbībām noritējuši vairāki pasākumi, piemēram, “Kustība mūzikas ritmā” 2018.gada 29.martā, argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām” 2018.gada 27.aprīlī.
  •  8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ģimnāzijas iesaistīšanās projektos 2016./2017. mācību gadā: 

 • eTwinnings starptautiskais projekts “Negarlaikojies” sadarbībā ar partneskolu Eihes privātģimāziju Šēselē,  Vācijā.
  No 2016.gada 26.septembra līdz 30.septembrim Tukuma Raiņa ģimnāzijā viesojas jaunieši un skolotāji no partnerskolas.
  No 2017.gada 17.marta līdz 24.martam Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši un skolotāji viesojas Šēselē.
  logo_etwinning-ar-lv-uzrakstu-mc
 • Sadarbībā ar Rīgas Hanzas Rotary klubu, absolventu Juri Jēkabsonu projekts “Kongsbergas vidusskolas vides aizsardzības izpētes kurss” Norvēģijas kalnos no 2016.gada 27.augusta līdz 2017.gada 4.septembrim (dalībnieki Madara Markovska un Andrejs Tarasenko (12.a)).
 • Erasmus+ KA1 mācību mobilitāte projektā “Mācīties, lai mācītu” no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam.

 

 

 • Biedrības Go Beyound plānotā pētījuma un programmas “Runājot par alkoholu” aprobācija. Informācija par projektu www.runajotparalkoholu.lv
  1669b54592dda4ef8a-45183232
 • Projekta “Esi līderis” profesionālās pilnveides programma “Uzņēmējdarbības pamati” 10. un 11. klašu izglītojamajiem. Vairāk informācijas www.esilideris.lv
  270921_1

Ģimnāzijas iesaistīšanās projektos 2015./2016. mācību gadā: 

 • Samsung skola nākotnei apmācību programma “Jaunais skolēns” (2016.gads janvāris-maijs).
 • Darbība VISC izveidotajā “Inovatīvās pieredzes skolu tīklā” uz VISC un ESF projekta “Dabaszinības un matemātika” bāzes, kā atbalsta skola. Vairāk informācijas projekta mājas lapā www.dzm.lv
 • eTwinnings Nacionālais atbalsta projekts “Matemātika ikdienā”. Projekta idejas www.etwinning.lv
  logo_etwinning-ar-lv-uzrakstu-mc
 •  Biedrības Go Beyound plānotā pētījuma un programmas “Runājot par alkoholu” aprobācija. Informācija par projektu www.runajotparalkoholu.lv
  1669b54592dda4ef8a-45183232
 • Projekta “Esi līderis” profesionālās pilnveides programma “Uzņēmējdarbības pamati” 10. un 11. klašu izglītojamajiem. Vairāk informācijas www.esilideris.lv
  270921_1

 • Tukuma Raiņa ģimnāzijas starpskolu projekts ar Vāciju
 • Comenius projekts
 • Projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkā”.
  Līgums noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Vides investīciju fondu un Tukuma Raiņa ģimnāziju.
  Projektā paredzamās kopējās izmaksas 409 348,72Ls, kur 31% – 105421,50Ls finansē KPFI un 69% – 234 647,87 Ls Tukuma novada Dome.
  Projekta realizācijas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

kpfi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *