Pedagogi

 

skolotaji
 2016. gada 1. septembris
Sigita Kūla - direktore

Sigita Kūla

sk

Gunda Kupča

Inese Bērziņa - krievu val, dir viet audz darbā

Inese Bērziņa

sk

Una Bērziņa

IMG_1958

Maruta Kurmahere

sk

Jānis Sproģis

sk

Aiga Paegle

I_Abolina

Iveta Āboliņa

skGunta Vērpēja
sk

Diāna Zurģe

Anita Korfa

Anita Korfa

U_Gaile

Una Gaile

L_Reimate

Ludmila Reimate

sk

Maija Skuja

Ieva

Ieva Zariņa

Ligita Lapsa - grāmatvede

Ligita Lapsa

Anita_RozentaaleAnita Rozentāle

Līga Ūdre

sk

Rasma Valdmane

sk

Inta Supe

L_Sulca

Loana Šulca

sk

Ina Užule

R_Kalvins

Raimonds Kalviņš

A_Samovica

Astrīda Klimanova

sk

Inguna Silineviča

Inita2

Inita Rudenko

Larisa

Larisa Nikolajeva

Karina

Karina Helmane

Gita

Gita Rācenāja

ILja

Iļja Dobahovs

Valdis

Valdis Zuters

zaiga

Zaiga Širina

sk_0111
Zinaida Holsta
Ināra Vičmane

Ingrīda Jansone-Henkuzene

Edijs Pāvilsons - sports

Edijs Pavilsons

 img_4900

Inguna Rozenberga