Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu Parlaments

Ģimnāzijas skolēnu parlaments ir komanda, kurā darbojas aktīvākie, patriotiskākie ģimnāzisti. Parlamentārieši rūpējas par to, lai skolas ikdiena būtu krāsaināka un interesantāka. Būt ģimnāzijas parlamentārietim – tā ir iespēja piedalīties, būt klāt, realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā un uzņemoties atbildību.

Ja tev ir svarīgi, kas notiek skolā, nestāvi malā – nāc uz skolēnu parlamentu!

Parlamenta sastāvs 2017./2018.m.g.

Prezidents – Līga Lielmane

 • Nathalie Pletscher
 • Toms Fišers – Blumbergs
 • Sīmanis Olafs Jurševics
 • Santa Cīrule
 • Arta Zvaigzne
 • Evelīna Zazīte
 • Rūdolfs Jākobsons
 • Verners Čudars
 • Valts Pabērzs
 • Elza Anastasija Vasermane
 • Nikola Geste
 • Kristīne Stafecka
 • Katrīna Lagzdiņa
 • Laura Laurita Ķergalve
 • Agnese Pridāne
 • Helēna Keiša
 • Eva Pļaviņa
 • Sandra Zukule
 • Matīss Eglītis

2017.gada Tēvzemes nedēļa ģimnāzijā aizsākas ar sarkanbalti sarkanās lentītes salocīšanu un dāvāšanu savam skolasbiedram.

Jau par tradīciju kļuvušas sacensības zēniem Tēvzemes nedēļā – šoreiz latviskās vīru spēles. Pieteicās rekordliels dalībnieku skaits – 43 puiši. Zēniem bija iespēja sevi pierādīt gan spēka pārbaudēs, gan veiklībā, gan gudrībā. Vidusskolas grupa spēcīgākais vīrs – Artūrs Ivanovs, pamatskolas grupā – Jānis Fišers. Taču uzvara droši vien nebūtu iespējama bez atraktīvu līdzjutēju atbalsta.

Neklātienes konkurss proģimnāzistiem “Zini savu novadnieku” neguva lielu atsaucību, jo piedalījās tikai 13 skolēni. Vienāds augstākais punktu skaits-19 bija Ansim Valdmanim, Ilzei Tišlerei, Eduardam Mazprecniekam un Laurai Sprennei.

 

 

 


2017.gada 25.oktobrī parlamenta nodarbība ” Vai esmu aktīvs pilsonis?”. Jaunieši tika aicināti piedalīties Eiropas Jauniešu parlamentā, diskutēja par aktuālām jauniešu problēmām, plānoja tuvākus un tālākus darbus.

 


Sagaidot Latvijas simtgadi, 2017.gada 13.oktobrī Talsos Toms Fišers- Blumbergs un Nathalie Pletscher piedalījās pedagogu tālākizglītotāju kursu ietvaros jauniešu diskusijā “Kāpēc labi būt un dzīvot Latvijā”


2017./2018.mācību gada pirmā parlamenta sēde.


Parlamenta sastāvs 2016./2017.m.g.

IMG_4447Prezidents – Madara Poplovska

 • Madara Zariņa
 • Anna Valdmane
 • Dārta Kuple
 • Agnese Pridāne
 • Katrīna Lagzdiņa
 • Līga Lielmane
 • Nathalie Pletscher
 • Toms Fišers Blumbergs
 • Matīss Pauls Eglītis
 • Laurita Ķergalve
 • Elza Vasermane
 • Endija Krīgerte

 


 Ģimnāzijas parlaments piedalās kampaņā pret pasīvo smēķēšanu

“Izvairies no smēķētāja!”, un aicina jauniešus pasargāt sevi no tabakas

dūmiem.

Interaktīvās nodarbībās ar ģimnāzistiem tiek pārrunāts par pasīvās

smēķēšanas draudiem, iespēju pret to cīnīties un aizstāvēt savas tiesības uz veselīgu dzīvesveidu. Katrā klasē tiek izspēlētas situācijas autobusa

pieturā, rotaļu laukumā, sporta laukumā un citur. Novadīto nodarbību

finālā jaunieši paši secina, ka katram pašam ir jārūpējas par savu un

līdzcilvēku veselību un jāaizrāda smēķētājam.

 Picture 071 Picture 062


Skolēnu aptauja.

Kā katru gadu, arī šogad septembrī Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja izteikt savus ierosinājumus skolēnu parlamenta darba uzlabošanai. Diemžēl, mūsu skolēni ir visai neatsaucīgi. Saņēmām tikai 19 priekšlikumus. Lai gan vairāk aktivitātes, interesantu ikdienu, ar vēlas visi, aktivitāte šajā aptaujā ir ļoti zema, turklāt, lielākā daļa priekšlikumu bija pilnīgi nerealizējamas un nevajadzīgas lietas. Piemēram, smukas meitenes klasē vai helikoptera nosēšanās laukums. Skolēni vēlas Krāsaino nedēļu, kinovakaru, uzlabot ēdienu sortimentu kopgaldā. Vairākas idejas skolēnu parlaments kopā ar skolasbiedriem centīsies realizēt .Cerams, ka nākamajā aptaujas reizē sakarīgu ideju skaits būs krietni lielāks! TRĢ parlaments.


Spēļu veidošana

Brīvlaikā skolēnu parlaments gatavoja galda spēles. Kaut arī skolas biedri neatsaucās parlamenta aicinājumam darboties kopā, ikviens aicināts skolēnu atpūtas telpā brīvajā laikā uzspēlēt dambreti ar videi draudzīgiem kauliņiem vai salikt puzli.

20151026_125225 20151029_075220


Mums savs Lāčplēsis! 12.novembrī konkursā “Ģimnāzijas Lāčplēsis2015” noskaidrojām savu visgudrāko, visstiprāko, vissaimnieciskāko Lāčplēsi. 20 puišu sīvā konkurencē bija ne tikai jāparāda sava izturība, veiklība un spēks, bet arī zināšanas par Latviju un pat prasme izgludināt kreklu. Trīs no pretendentiem saņēma augstāko vērtējumu gludināšanā. Laimdotu visātrāk uz savām rokām nesa A. Krūms, bet uz visiem erudīcijas jautājumiem atbildēja R. Trops un L. Lazdāns. Taču titulu “Ģimnāzijas Lāčplēsis” ieguva 12.a klases skolēns Ritvars Reimanis. Diemžēl, konkursā nebija neviena pārstāvja no 10.c un 11.b klases.

e199a50f-e0c0-44e0-8069-5606f2060d0b

4f7f9b68-de8d-47c5-9123-8305ccca14ec53c8f9a8-c5d4-4489-9e40-d511d2c23051


Skolēnu parlaments pirmo reizi skolas vēsturē organizēja puzles salikšanas konkursu „Saliec savu novadu”. Puzles godā tika tādas Latvijas pilsētas kā Tukums, Talsi, Saldus, Kuldīga, Liepāja, Jelgava un pat Daugavpils! Un to neviens nevarēja paredzēt, kā kritīs laimīgā loze! Visaktīvākais dalībnieks un arī uzvarētājs – Rihards Trops. Konkursā bija , diemžēl, ļoti maza ģimnāzistu atsaucība – piedalījās tikai 4 komandas. Ģimnāzisti, sarosamies!

cdb0fc34-37b4-463a-af9b-bddbf409da49


Janvārī un februārī skolēnu parlaments 14 klasēs novadīja audzināšanas stundas, atzīmējot pasaules AIDS dienu un veicinot informētību par HIV infekciju, profilaksi un diagnostiku!

IMG_01 hiv


1.aprīlis – jo adžgārnāk, jo labāk. Jocīgo apģērbu diena.

BeFunky Co353llage


Konkurss “Es mīlu tevi, Tukums” 7. – 9.klasēm. Zināšanu pārbaude par Tukuma vēsturi, uzņēmumiem, kultūru, sportu, pārvaldi. Atpazīt cilvēkus, kas likuši Tukuma vārdam skanēt novadā, Latvijā un pasaulē.Kas neuzvarēja, tas uzzināja daudz jauna. Uzvarētāji – 8.a klase.

BeFunky Colly56age


29.aprīlī parlamentārietes Madara Poplovska, Nathalie Pletscher un skolotāja Inese Bērziņa piedalījās kustības “Draudzīga skola” konferencē „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei”

20160429_101022


parlaments