Izlaidumi

Izlaidumi ģimnāzijas aktu zālē: 2018.gada 9.jūnijā 12.b klases absolventiem plkst.12.00; 12.c klases absolventiem plkst.14.00; 12.a klases absolventiem plkst.16.00. 2018.gada 15.jūnijā 9.klases skolēniem plkst. 17:00. Aktu zālē ieeja ar ielūgumiem!

Turpināt lasīt

Valodu un kultūru stiprā draudzība

Tukuma Raiņa ģimnāzijas draudzība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē, Vācijā, aizsākusies vienlaicīgi ar abu pilsētu pašvaldību sadarbības nodibināšanu 1992. gadā. Politisko un ekonomisko šķēršļu dēļ sadarbība starp skolām bija nedaudz apsīkusi, tomēr 2016. gadā to izdevās atjaunot. Pateicoties Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības iniciatīvai un Tukuma novada Domes līdzfinansējumam, 2017./2018.m.g. Tukuma

Turpināt lasīt

Atvērto durvju diena 18.04.2018!

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju: plkst.18:00 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi un informācija interesentiem aktu zālē; plkst.18:40 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem; plkst.18:50 – izglītojošas darbnīcas (līdz plkst.19:30)

Turpināt lasīt

Mecenāta Ģirta Rūdas projektu konkurss “Inceptum”

Lieli projekti sākas no maziem projektiem, nelieliem soļiem. Svarīgi ir plānot, jo tie, kuri plāno, neveiksmes piedzīvo aizvien mazāk. /Ģirts Rūda/ Biedrība sadarbībā ar ilggadēju ģimnāzijas mecenātu Ģirtu Rūdu realizēja projektu „Inceptum”, kura mērķis bija motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicinot ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu

Turpināt lasīt