Valodu un kultūru stiprā draudzība

Tukuma Raiņa ģimnāzijas draudzība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē, Vācijā, aizsākusies vienlaicīgi ar abu pilsētu pašvaldību sadarbības nodibināšanu 1992. gadā. Politisko un ekonomisko šķēršļu dēļ sadarbība starp skolām bija nedaudz apsīkusi, tomēr 2016. gadā to izdevās atjaunot. Pateicoties Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības iniciatīvai un Tukuma novada Domes līdzfinansējumam, 2017./2018.m.g. Tukuma

Turpināt lasīt

Atvērto durvju diena 18.04.2018!

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju: plkst.18:00 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi un informācija interesentiem aktu zālē; plkst.18:40 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem; plkst.18:50 – izglītojošas darbnīcas (līdz plkst.19:30)

Turpināt lasīt

Mecenāta Ģirta Rūdas projektu konkurss “Inceptum”

Lieli projekti sākas no maziem projektiem, nelieliem soļiem. Svarīgi ir plānot, jo tie, kuri plāno, neveiksmes piedzīvo aizvien mazāk. /Ģirts Rūda/ Biedrība sadarbībā ar ilggadēju ģimnāzijas mecenātu Ģirtu Rūdu realizēja projektu „Inceptum”, kura mērķis bija motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicinot ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu

Turpināt lasīt

Sveicam un lepojamies…

Sveicam un lepojamies! 2017./2018.mācību gada filozofijas valsts 4. olimpiādē: Beatrisei Luīzei Revinai (12.kl.) – 2. vieta, Ritai Voronovai (12 .kl.) – 3. vieta! Abas ģimnāzistes ir uzaicinātas uz atlasi dalībai starptautiskajā olimpiādē. Sakām paldies skolotājai Loanai Šulcai par ieguldīto darbu!  

Turpināt lasīt

Metodiskā diena novada pedagogiem

Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma Raiņa ģimnāzija aicina Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogus apmeklēt personības attīstības nodarbības 2018.gada 12. martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā Elektroniskā pieteikšanās ir noslēgusies. Aicinām sniegt atsauksmi par nodarbībām līdz 2018.gada 15.martam šeit. 9.00 – 9.30 Reģistrēšanās 9.30 – 11.00 Aija Melle Par pārmaiņām skolā, uzticēšanos pedagogiem efektīvai

Turpināt lasīt

Jauniešu Saeima

Šogad atzīmējam Latvijas valsts simtgadi. Jauniešu saeima aicina katru jaunieti apzināties sevi kā mūsu valsts veidotāju un būt līdzatbildīgam Latvijas nākotnes veidošanā. 2018.gada 7.martā Jauniešu Saeimas vēstnese Elīna Smetaņina viesojās ģimnāzijā, lai pastāstītu par savu pieredzi un aicinātu jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikt savu ideju virtuālajās vēlēšanās

Turpināt lasīt