Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
cieņa, atbildība
izaugsme un mērķtiecība.
Neatradi vajadzīgo?

Adventes laiks

Ar klusu cerību, mīlestību un gaišu skatu
Ziemassvētku gaidās…

Laika kapsulas atvēršana

Fotoizstāde “Otrpus tiltam” skatāma līdz 1.decembrim

Esam lepni un priecīgi par mūsu absolventes Guntas Frīdenbergas dāvāto fotoizstādi!

Izstāde skatāma līdz 2017.gada 1.decembrim!

Atnāciet, apskatiet, nenokavējiet!

“Tas ir arī tilts pāri rāmai un zināmai ikdienai uz pavisam citu pasauli. Tas ir arī uzdrošināšanās tilts pāri savām bailēm un nepārliecinātībai. Tiksimies otrpus tiltam!” /G.Frīdenberga/

Lasi interviju ar ārsti un mākslinieci Guntu Frīdenbergu šeit…

Tēvzemes nedēļu pasākumi ģimnāzijā

Tēvzemes nedēļas pasākumi ģimnāzijā, sagaidot Latvijas 99.gadadienu un gatavojoties Latvijas simtgadei

Datums, laiks Pasākums
06.11.-13.11. Svētku noformējuma gatavošana un izkārtošana ģimnāzijas telpās
10.11. Gaismas instalācijas iedegšana zem skolas ozoliem
10.11. Skan strēlnieku dziesmas
10.11. Skolēnu parlamenta akcija “Piespraud sarkanbaltsarkano lentīti”
10.11., plkst.13.30 Skolēnu parlamenta konkurss zēniem “Vīru spēles”
11.11., plkst. 16.30 Lāpu gājiens, svecīšu iedegšana un piemiņas brīdis pie pieminekļa I Pasaules karā kritušajiem
06.11.-17.11. Patriotisma projekts “Apsveikums Latvijai”
13.11.-16.11. Skolēnu parlamenta neklātienes konkurss proģimnāzistiem “Zini savu novadnieku”
16.11., plkst.11.40 Ģimnāzistu tikšanās ar NBS karavīriem
17.11., plkst.9.00 Zibakcija skolas pagalmā “Iededz sveci Latvijai”
17.11. Instalācija “Gaismas ceļš”
17.11., plkst. 9.15 Audzināšanas stunda “Manai Latvijai dzimšanas diena”
17.11., plkst. 10.00 Svētku koncerts “Es mīlu Latviju savu”
17.11., plkst. 12.00 Laika kapsulas, kas iemūrēta 1967.gadā, atvēršana
17.11., plkst.12.30 Svētku koncerts ģimnāzijas viesiem
13.11.-17.11. Zibakcija, veltīta Valsts svētkiem, “Atmini paraolimpiešu apsveikumu”

Lāčplēša dienā

Lai svētki ienāk kā skolā, tā ģimenes lokā!
Aicinām ikvienu 11.novembrī kopā ar ģimeni piedalīties Lāčplēša dienai veltītajā piemiņas pasākumā Tukumā,
līdzi ņemot lāpas vai svecītes!

16.30 Stāšanās lāpu gājienam Lielajā ielā pie Tukuma 1. pamatskolas.
16.45 Svinīgs brīdis topošā Z. A. Meierovica pieminekļa atklāšanas vietā – vecpilsētas skvērā pie Lielās – Jaunās ielas krustojuma.
17.00 Militārā parāde un lāpu gājiens uz Meža kapiem (Gājiens: Lielā – Pasta – Meža – Melnezera iela).
Ap 17.30 Piemiņas brīdis pie pieminekļa I pasaules karā kritušajiem.

Skolotājai Tijai Kalniņai augstākais Latvijas apbalvojums

Mūsu ilggadējai latviešu valodas un literatūras skolotājai 2017.gada 18.novembrī pasniegs augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Skolotājas Tijas Kalniņas mūžs ir bagāts, radošu ideju piepildīts, un sirds vienmēr piederējusi skolai un savai ģimenei! Skolotāja vienmēr ir cienīta par viņas neatlaidību, godprātību un cilvēcību.

Esam lepni un priecīgi! Sirsnīgi sveicam skolotāju Tiju Kalniņu ar augstāko Latvijas valsts titulu – Triju Zvaigžņu ordeni!

Foto no Kalniņu ģimenes personīgā arhīva 31.10.2017.

Ģimnāzijas padome

Cloud 4

2017.gada 26.oktobrī plkst. 18:00 Ģimnāzijas padomes sēde.

Darba kārtībā:
1.  Ģimnāzijas padomes sastāvs 2017./2018.mācību gadā.
2. Ieskats novada un ģimnāzijas nākotnes attīstībā.
3. Pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā, VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

4. Mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2017./2018.mācību gadā.
5. Sadarbības projekti 2017./2018.mācību gadā.
6. Plānotie pasākumi.
7. Sadarbība ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrību.
8. Aktuālie jautājumi. Ģimnāzijas padomes darba uzdevumu izvirzīšana 2017./2018.mācību gadam.
Aicinām piedalīties!

Laika kapsula un Latvijas 99!

Laipni aicināti piedalīties

Tukuma Raiņa ģimnāzijas laika kapsulas,

kas iemūrēta skolas ēkas sienā 1967.gadā,

atvēršanas pasākumā

2017.gada 17.novembrī plkst.12.00 skolas pagalmā.

Plkst.12.30 – koncerts “Es mīlu Latviju savu!”, veltīts valsts svētkiem,

ģimnāzijas aktu zālē.

Plkst.14.00 – atmiņu kamola ritināšana par laika kapsulas iemūrēšanu 1967.gadā.

Lūdzam atsaukties aculieciniekus, kuri 1967.gadā kā Tukuma 3.J.Raiņa vidusskolas skolēni, skolotāji, Tukuma pilsētas iedzīvotāji, vadības pārstāvji u.c. piedalījās laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā un kuri var vēstīt par šo notikumu caur savas atmiņas pavedieniem, fotogrāfiju stāstiem!

Saziņas iespējas: direktore S.Kūla – tālrunis 22037541, e-pasts: s.kula@tukumagimn.lv.

Vecāku diena

Cienījamie vecāki!

Būsiet gaidīti Tukuma Raiņa ģimnāzijas Vecāku dienā 2017.gada 1.novembrī.

  • No plkst. 16.00 līdz plkst.19.00 vecāku individuālas pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, ģimnāzijas administrāciju, atbalsta personālu.
  • Plkst. 19.00 10.c.,11.,12. klašu vecāku sapulces.

Lai mums veiksmīga sadarbība!

Koncerts “Ceļā uz dziesmu svētkiem”

Afišu skatīt šeit…