Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
cieņa, atbildība
izaugsme un mērķtiecība.
Neatradi vajadzīgo?

Karjeras nedēļa ģimnāzijā

Tukuma, Engures, Jaunpils novadā no 2017.gada 9.oktobra  līdz 19. oktobrim notiks Karjeras nedēļas, kuras tēma šogad ir “ES BŪŠU…”. Šajā laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos skolās un ārpus tām varēs iepazīt sevi un apzināt karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū.

Karjeras nedēļu laikā skolēniem būs iespēja piedalīties tādās aktivitātēs kā profesiju diena “Kad izaugšu liels…”,izstāde “Mans interesantais CV” veidošanā, neklātienes konkursā “Iepazīsti uzņēmumus!” un noslēguma pasākums “Iespēju durvis”, kurā skolēni varēs piedalīties orientēšanās spēlē pa Tukuma uzņēmumiem un vērot FIZMIX eksperimentu šovu.

Par visiem Karjeras nedēļas pasākumiem var uzzināt vietnē www.tip.edu.lv

Svētki Skolotājam

Sapnis sākas ar skolotāju, kurš tic jums, kurš velk un stumj, un ved jūs uz nākamo virsotni!

Katru gadu Latvijas skolās tiek atzīmēta Skolotāju diena. Tukuma Raiņa ģimnāzijā skolotājiem veltītie svētki būs 6.oktobrī!

Sīkāka informācija par svētku norisi mācību sociālajā tīklā Mykoob.

 

Šajā dienā visi saimes ļaudis saplūst vienā veselumā. Radošais gars, sirsnība un kopības sajūta!

 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

2017./2018.mācību gadā Tukuma Raiņa ģimnāzija būs Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola.
Programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” (EPVS) mērķis ir izveidot pastāvīgi augošu skolu, skolotāju un skolēnu tīklu, kas sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, EP deputātiem un informācijas birojiem. Skolas, kuras vēlas iesaistīties šajā tīklā, īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes vairošanai par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām.
Programmas realizāciju ģimnāzijā koordinē politikas skolotāja Inta Supe kopā ar interešu izglītības pulciņu “ Līdzdalība”.

Lai izvairītos, jāapzinās sekas…

2017.gada 27.septembrī 7. un 8.klašu jauniešiem ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā…” Zandas Neilandes nodarbība “Atkarīgo vielu prevencija”.

Sadarbība ar Šēseli

No 25. – 29. septembrim Tukuma Raiņa ģimnāzija, sadarbojoties ar Eiches ģimnāziju Šēselē, piedalās starptautiskā e-twinning projektā “Manas zemes mūzikas tradīcijas”. 10 vācu skolēni un 2 skolotājas kopā ar mūsu jauniešiem veica orientēšanās aktivitātes skolā un pilsētā, kopā muzicēja, klausījās interešu izglītības pulciņu priekšnesumus, apmeklēja Nacionālajā bibliotēkā izstādi “Pierakstītā skaņa”, multimediālo izstādi “Sapņu upe”.  Pavasarī proģimnāzisti brauks atbildes projektā uz Šēseli.

Paldies ģimnāzijas skolēnu vecākiem, kas laipni uzņēma vācu bērnus savās ģimenēs.

Mūsu draudzība un sadarbība plaukst jau 25 gadu garumā. Esam pateicīgi Eihenschules ģimnāzijas direktoram Karstenam Mulleram-Schessel, kurš 1992.gadā noticēja mūsu ģimnāziju pedagogu un skolēnu draudzībai un sadarbībai!

 

Ģimnāzijas pamatakmenim-90!

Šodien – saulainajā 25.septembrī – aprit 90 gadi, kopš dzejnieks Rainis, toreizējais izglītības ministrs, ieguldīja jaunās skolas (Tukuma pamatskolas) pamatakmeni ēkas pamatos.
Ieskatoties 1927. gada 25.septembra lapaspusē, jāmin, ka tā bijusi lietaina svētdiena, kas pulcējusi svinīgajā pasākumā daudz cilvēku. No pilsētas valdes telpām delegācija orķestra pavadībā un ar valsts karogu priekšgalā devusies uz svētku vietu – jauno tirgus laukumu. Runas teikuši pilsētas domes priekšsēdētājs Dukāts, pilsētas galva Cers, ilggadējais Baltcara tēvs, Tukuma pamatskolu pārziņi. Dzejnieks Rainis izteicis jauku novēlējumu, lai uz šiem pamatiem paceltos diža celtne, kas savā lielumā un nozīmē stāvētu augstāk par baznīcas torņiem.
Raiņa vārdi mums vienmēr bijuši nozīmīgi, to apliecina ģimnāzijas nosaukums, skolas moto: “Sevi pilnīgu darīt,/ Sevi citiem ziedot,/ Lauzt gaismai ceļu”, skolēnu sasniegumi.
Mēs – skolēni un skolotāji – esam tie, kuri šajā dižajā celtnē mācās un strādā, domājot par savu izaugsmi, ar cieņu darbojoties atbildīgi un mērķtiecīgi.

Ģimnāziste konferencē…

Vērtēšana izglītībā ir pastāvējusi vienmēr, taču jautājums paliek – vai un cik sekmīga tā bijusi, un vai tā devusi gaidīto rezultātu…

Mūsu ģimnāziste Līga Lielmane nopietnā pulkā 2017.gada 21.septembrī diskutēja par formatīvo vērtēšanu Skola-2030 konferencē “Vērtēt, lai mācītos”!

 

Ūdens ir…

Tik daudz ļaužu šodien novērtē ūdens nozīmi, saistībā ar personīgo pieredzi, vairāk nekā pusi diennakts izjūtot ūdens deficītu!

Esam priecīgi, jo ģimnāzijā šodien, 21.09.2017., ūdens tiek nodrošināts! Mācību darbs turpinās!

 

Olimpiskā diena-2017

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2017” notiks piektdien, 22.septembrī 563 norises vietāsun kopā pulcēs pasākuma dalībnieku rekordskaitu – 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām.

Ieskandinām “Olimpisko dienu-2017” kopā!
Vingrojam kopā piektdien, 22.septembrī, plkst.8:00 ģimnāzijas sporta zālē!

Piedalies olimpiskās dienas aktivitātēs ģimnāzijā un novadā!

Savējās…

Mūsu brīnišķīgajām meiteņu kora dalībniecēm arī brīnišķīgs līgotņu skanējums, svinot saules ritumu garākajā gada dienā!

Latvijas Radio  2 pateicas par kora “Savējās” devumu, kopā ar Latvijas Radio 2, rādot dziesmas brīnumu visai pasaulei Gadsimta garākajā līgodziesmā. 

Dziesma ir mūsu gara spēks, rūdīts vēstures līkločos, ievijies latviskajā dzīvesziņā un nodots no paaudzes paaudzē, ik dienas bagātinoties jaunām melodijām, spēka vārdiem un emocijām. /Latvijas Radio 2 vārdā, Baiba Palkavniece/