Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
cieņa, atbildība
izaugsme un mērķtiecība.
Neatradi vajadzīgo?

Draugiem Lietuvā

2018.gada 15.februārī Tukuma Raiņa ģimnāzijas saime iedziedāja apsveikuma dziesmu Lietuvas simtgadei. To veltījām mūsu draugiem Lietuvā, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus ģimnāzijai.

2018.gada 16.februārī Lietuva atzīmēja savu simtgadi. Sadraudzības skolu Žemaičių Kalvarijos Motiejausa Valančiausa gimnaziju svētkos devās sveikt arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas komanda. Sportisti spēlēja basketbolu, skolēnu parlamentārietes Līga Lielmane un Katrīna Lagzdiņa sadarbojās ar lietuviešu parlamentāriešiem. Meitenes piedalījās svētku atklāšanā, klausījās svētku koncertu, vēroja tradicionālo basketbola turnīru un dalījās parlamenta darba pieredzē, pārrunājot arī nākotnes sadarbības plānus.

 

Pilna doma

“Pilna doma” ir mediju pratības iniciatīva Latvijas 10. – 12. klašu skolēniem un viņu skolotājiem. Laika posmā no 2018.gada 1. līdz 16. februārim deviņi Pilna doma mentori tiksies ar visām 70 konkursa komandām.

Otrdien, 2018.gada 13.februārī, TV3 Ziņu dienesta žurnāliste Monta Jakovela Tukumā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, tiekas ar komandām no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Druvas vidusskolas un Brocēnu vidusskolas.

Gaidām ciemiņus!

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu seminārs

2018.gada 9.februārī notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu seminārs, kurā ģimnāziju pārstāvēja Eiropas Savienības jautājumu apguves pulciņa “Līdzdalība”dalībnieki Alīse Šmita, Renārs Seļickis un skolotāja Inta Supe.

Ir labi sanākt kopā, sajust spēku, gūt jaunas idejas turpmākai rīcībai.

ZPD konference

Tukuma Raiņa ģimnāzijā Zinātniski pētnieciski darbu konferences norisinās jau vairāk nekā 20 gadus. Šoreiz, 2018.gada 9.februārī, klātienē tikai aizstāvēti 45 darbi.

Tukuma, Jaunpils un Engures novada zinātniski pētniecisko darbu konferencei 2018.gada 19.februārī izvirzīti 22 darbi.

Mecenāta Ģirta Rūdas ideju konkurss “Inceptum”

Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši!

Vai esat pamanījuši, ka ar maziem darbiem reizēm var paveikt lielas lietas? Vai esat kādu reizi nodomājuši, ka Jūsu ideja noderētu šeit, ģimnāzijā vai novadā?

Šī ir tā reize, kad varat realizēt savu sapni un uzlabot vidi ap sevi. Tāpēc mecenāts Ģirts Rūda un ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties ideju konkursā.

2018.gada moto: Iededzies Latvijai!

Skat. konkursa nolikumu šeit!

 

Skatuves runas konkurss ģimnāzijā

2018.gada janvāris iesācies ar skaistām dzejas rindām. Dzejas pēcpusdienā noskaidroti Tukuma Raiņa ģimnāzijas skatuves runas konkursa 1.posma rezultāti.

Godalgotie skolēni 7. – 9. klašu posmā:

 • Helēnai Annai Dzērvānei – 1.vieta (izvirzīta novada kārtai),
 • Reinai Paulai Kreicbergai – 2.vieta,
 • Esterei Peipai – 3.vieta,
 • Gintai Matisonei – 3.vieta.

Godalgotie skolēni 10. – 12. klašu posmā:

 • Līvai Viktorijai Dūmiņai – 1.vieta (izvirzīta novada kārtai),
 • Krišam Gruntem – 2.vieta (izvirzīts novada kārtai),
 • Andželikai Haselbaumai-Aselbaumai – 3.vieta.

Paldies pedagogiem – Ilzei Lūsei, Vivitai Jaunkļaviņai, Guntai Vērpējai – par rosinājumu un atbalstu!

 

Ģimnāzijai 89!

Tukuma Raiņa ģimnāzijai 89!

2018.gada 19.janvāris ģimnāzijā svētku-projektu diena.

Projekta ietvaros:

 • īpašās dāvanas gatavošana – videosveiciena izstrādne;
 • tehnisko darbinieku godināšana;
 • ģimnāzijas vēstures izzināšana kopā ar viesiem-absolventiem;
 • izaicinājums “Everest”;
 • svētku koncerts plkst.11:00.

Lai skaista un radoša ģimnāzijas dzimšanas diena visai ģimnāzijas saimei!

 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas saimes gatavota dāvana tās 89.dzimšanas dienā 2018.gada 19.janvārī.

Pateicības diena

2018.gada 12.janvārī plkst. 17.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā notika Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Gadu mijas pieņemšanas pasākums, kurā tradicionāli, pasniedzot apbalvojumu “Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, tiks pateikts paldies visiem, kas aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Apbalvojums “Tukuma novada Domes Pateicības raksts” tika pasniegts arī mūsu Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagogiem:

 • Jānim Sproģim – par profesionālu pedagoģisku ieguldījumu lidmodelisma sporta attīstībā;
 • Unai Bērziņai – par aktīvu un radošu darbu vizuālās mākslas jomā un estētiskās vides veidošanā.

Apsveicam un lepojamies par saviem pedagogiem!

Pateicība Vides pulciņa dalībniekiem

Vides pulciņa 7. klases skolēni oktobrī piedalījās Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” un saņēma Pateicības rakstu. Skolēni izpētīja un apkopoja informāciju par to, kas skolas telpās ir ražots no koka. 

Paldies jauniešiem un skolotājai Zaigai Širinai!

Radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena

2018.gada 8.janvāris ģimnāzijā iesākas ar izziņu, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras dienu!

 • Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena 7.– 9.klasēm
 • Nodarbības “Kā izvēlēties sirds profesiju” un  “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū” 10.– 12.klasēm

Saskaņā ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darba plānu.