Misija, vīzija un vērtības

Misija

Kompetenču pieejā balstīta konkurētspējīga izglītības nodrošināšana progresīvu pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. Saskatīt un pilnveidot katra izglītojamā stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu panākumiem.

Vīzija

Tukuma Raiņa ģimnāzija – starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei!

Ģimnāzijas vērtības

vertibas

Cieņa
Mēs cienām sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību.
Mēs esam atvērti pozitīvai sadarbībai, pieklājīgi un toleranti pret līdzcilvēkiem.

Atbildība
Mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām.
Mēs esam līdzatbildīgi par ģimnāzijā un sabiedrībā notiekošo.

Izaugsme
Mēs augstu vērtējam iespēju sevi pilnveidot mācību, personības īpašību un saskarsmes veidošanā,  tiecoties uz katras personības augstākajām attīstības virsotnēm.

Mērķtiecība
Mēs uzskatām, ka katrs ģimnāzijā var sasniegt izcilību kādā jomā ar gribu un neatlaidīgu darbu.
Mērķtiecību ģimnāzijā apgūst ikviens, plānojot savu darbu un sasniedzot izvirzīto mērķi.