Kontakti un dalībnieki

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība
“Personības kalve”

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības pārstāvji pasākumā “Ģimnāzijas lepnums-2017”

Biedrības biedru koordinatore:

Kristīne Fišere-Blumberga (e-pasts: kristinefb@inbox.lv, tālr. 29215675).

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Iesniegums ir jāizdrukā, aizpildīts jāievieto biedrības kastītē pie ģimnāzijas dežuranta vai jāiesūta pa pastu.

2016.gada 9.novembrī reģistrēti ir 12 biedri.