Panākumi

2018./2019.mācību gads

 • Uzvara „CEMEX Iespēju fonds” rīkotajā konkursā

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība „Personības kalve” piedalījusies nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2018.gada atklātajā projektu pieteikumu konkursā Talsu un Tukuma novados. Jau trešo gadu veiksmīgi īstenotas radošās idejas. Uzvarot konkursā, biedrība ieguvusi līdzekļus, lai iegādātos pārvietojamai āra klasei nepieciešamās mēbeles. Pateicoties āra klases izveidei, skolēni varēs vairāk laika pavadīt ārpus skolas sienām, apgūstot jauno kompetenču pieeju, uz ko ir balstīta nākotnes izglītības sistēma.

(Ziņa sagatavota 2019.gada 7.janvārī)


2018.gada 10.oktobrī Tukuma Raiņa ģimnāzijā norisinājās otrais Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības un Ģimnāzijas padomes organizētais forums Tukuma novada skolu vecākiem par metakognitivitāti un prasmi kļūdīties.

 

Viena no aktuālām sabiedrības problēmām ir cilvēku bailes pieļaut kļūdas. Kādas efektīvas stratēģijas palīdz kļūdas pārvērstu pieredzē, lai veicinātu personības izaugsmi un attīstību?

Par to klāstīja izaugsmes treneris, NLP praktiķis, lektors ar 20 gadu pieredzi Aivars Dresmanis.


2017./2018.mācību gads

Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandas dalība konkursā “ENKURS 2018”

Latvijas Jūras administrācija katru gadu (kopš 2006.gada) rīko Latvijas skolu vidusskolniekiem (10.-12.kl.) jūrniecības konkursu “ENKURS”, lai popularizētu un iepazīstinātu jauniešus ar jūras virsnieka profesiju, kas ir pasaulē ļoti pieprasīta un labi atalgota. Gatavojoties konkursam jaunieši apgūst jūrniecības teoriju un vēsturi, praktiskās nodarbībās mācās siet mezglus un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, vadīt kuģi, strādāt ar navigācijas kartēm un instrumentiem, apgūst saziņas iespējas uz jūras un to praktisko pielietojumu, kuģu sadursmju novēršanas noteikumus, darbības ekstremālās situācijās un glābšanas operāciju vadību.
Varētu domāt, ka šinī konkursā piedalās skolas, kas atrodas Rīgā, Ventspilī un Liepājā, bet nē – pārstāvēta ir arī Madona, Roja, Brocēni, Bauska, un pat Rēzekne un Alūksne. Pirmo reizi konkursa vēsturē konkursā startēja Tukuma komanda – Tukuma Raiņa ģimnāzijas deviņi jaunieši – Deivs, Deivids, Verners, Madara, Laurita, Natālija, Rainers, Krišs un Toms skolotāja Edija Pāvilsona pavadībā 17. martā devās uz jūrniecības koledzu “Novikontas” Rīgā, kur norisinājās pusfināla sacensības. Gatavošanās konkursam bija gana sarežģīta, jo gan skolotājam, gan skolēniem bija jāapgūst pilnīgi jauna joma, kuru nācās iepazīt no pamatiem bez iepriekšējām zināšanām un prasmēm. Pašiem neticamā kārtā, sīvā konkurencē ar pieredzējušām komandām, tika izcīnīta 3. vieta pusfinālā, kas nodrošināja dalību finālā. Vissarežģītākais uzdevums bija pirmā medicīniskā palīdzība, kur kļūdīties nedrīkstēja. Komandai bija jāveic vairāku disciplīnu uzdevumi, pārsvarā uz kuģu vadīšanas simulatora, kuru jaunieši redzēja pirmo reizi, bet veiksmīgi tika galā ar pārbaudījumiem.
Konkursa fināls norisinājās Latvijas Jūras akadēmijā 28.aprīlī. Parbaudījumi bija daudz sarežģītāki un vairāk koncentrēti uz komandas darbu. Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši vienoti stiprā komandā ar nesalaužamu gribasspēku un zināšanām sīvā 36 komandu konkurencē finālā izcīnīja 7.vietu, kas pirmajam gadam ir ļoti augsts rezultāts. Komanda ir ļoti apmierināta ar savu veikumu un noteikti konkursā piedalīsies arī nākošgad.
Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība, piedaloties Tukuma novada Domes rīkotajā iniciatīvu konkursā, guva finansiālu atbalstu apmācību procesam Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandai, kas deva iespēju kvalitatīvi un atbildīgi sagatavoties pārbaudījumiem jūrlietu nozarē, kā arī popularizēt Tukuma vārdu valsts mērogā.


Māra Rudaus-Rudovska balva “Everest”

No 2017.gada pavasara divas reizes mācību gadā 4 ģimnāzijas audzēkņi saņem Māra Rudaus-Rudovska balvu “Everest”. Balva tiek pasniegta vienam ģimnāzistam 7.,8.,10. un 11.klašu grupā par izcilākajiem sasniegumiem mācībās.

Par 2017./2018.m.g. I semestra rezultātiem ģimnāzijas dzimšanas dienā 2018.gada 19.janvārī balvas saņēma:

 • Laura Sprenne (7.b klase),
 • Helēna Anna Dzērvāne (8.klase),
 • Dārta Valdovska (10.c klase),
 • Atis Ozols (11.c klase).

Par 2017./2018.mācību gada rezultātiem pasākumā “Ģimnāzijas lepnums 2018” balvas saņēma:

 • Laura Sprenne (7.b klase),
 • Reina Kreicberga (8.klase),
 • Dārta Valdovska (10.c klase),
 • Melisa Votinova (11.c klase).

Paldies mecenātam Mārim Rudaus-Rudovskim!


Tukuma Raiņa ģimnāzija un biedrība “Personības kalve” ir pateicīga 2013.gada absolventam Naurim Kristiānam Sēlim par balvu ģimnāzijas gada pedagogam “Ģimnāzijas prestiža sekmētājs “

No 2017.gada pavasara ģimnāzijas skolotāji vienu reizi gadā izvirza vienu kolēģi balvai.

Šogad pasākumā “Ģimnāzijas lepnums 2018” ģimnāzijas GADA SKOLOTĀJA balvu saņēma angļu valodas skolotāja Gita Rācenāja.

 

Paldies absolventam, mecenātam, “NKS EVENT” valdes loceklim Naurim Krisiānam Sēlim par atbalstu savai skolai un Gada skolotāja balvas nodrošināšanu!


Videokamera, pateicoties Cemex Iespēju fondam

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība piedalījusies nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada atklātajā projektu pieteikumu konkursā Talsu un Tukuma novadiem. Finansējumu guvuši 6 projekti, to skaitā ģimnāzijas atbalsta biedrības projekts, jo tas sasaucies ar Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī aktivitātēm, kas dažādos, uzlabos, sekmēs un attīstīs Tukuma novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.
Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība ar fonda atbalstu uzlabos tehnisko nodrošinājumu skolā interešu izglītības pulciņa „TRĢ TV” darbībai, veicinot skolēnu zināšanas un prasmes filmēšanā un materiālu montāžā un nodrošinot skolas pasākumu tiešraidi.
Atbalsta biedrības mērķis ir īstenots – ģimnāzijas televīzijas pulciņa „TRĢ TV” rīcībā ir nonākusi digitālā videokamera, ar kuru būs iespēja filmēt un iemūžināt nākamajām paaudzēm dažādus skolas pasākumus. To oficiāla filmēšana un translēšana tiešraidē internetā nodrošinās katra interesenta – skolēnu vecāku, vecvecāku, radu un draugu u.c. – klātesamību pasākumā.
Pirmo reizi kamera darbībā tikusi izmantota Tukuma Raiņa ģimnāzijas konkursā „Kustība mūzikas ritmā” 2018.gada 29.martā. Par pasākuma tiešraidi atbildējuši 12.klases skolēni Alvis Sala un Gints Sprēdis. Ikvienam interesentam bijusi un būs iespēja noskatīties to interneta vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=R9Qs4Rp2ToA . Klašu priekšnesumus pasākumā “Kustība mūzikas ritmā” vērtējusi profesionāla žūrija: modes deju studijas „Demo” vadītāja Liene Bēniņa, treneris Zigmārs Lācis, Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības tautisko deju pulciņu pārraudzības metodiķe Madara Augule un “CEMEX Iespēju fonda” pārstāve Aneta Rulle.
Pasākumu iemūžināšana digitālā formātā (skolas digitālajā arhīvā) būs kā dzīva vēstures liecība latviešu tautas un kultūras mantojuma stiprajām saknēm un izaugsmei.
Lai videokamera labi kalpo! Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības vārdā sirsnīgi pateicamies mūsu projekta vadītājai Kristīnei Fišerei-Blumbergai par projekta koordinēšanu un CEMEX Iespēju fondam, kā arī Tukuma novada Domei par mūsu iniciatīvas atbalstu.

 


Valodu un kultūru stiprā draudzība

Tukuma Raiņa ģimnāzijas draudzība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē, Vācijā, aizsākusies vienlaicīgi ar abu pilsētu pašvaldību sadarbības nodibināšanu 1992. gadā. Politisko un ekonomisko šķēršļu dēļ sadarbība starp skolām bija nedaudz apsīkusi, tomēr 2016. gadā to izdevās atjaunot.

Pateicoties Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības iniciatīvai un Tukuma novada Domes līdzfinansējumam, 2017./2018.m.g. Tukuma Raiņa ğimnāzijas 11 pamatskolas skolēni skolotājas Gitas Rācenājas un Ingunas Silinevičas pavadībā piedalījās eTwinning projektā “Mūzikas tradīcijas manā valstī”, kura ietvaros no 6. līdz 13. aprīlim viesojās Eichenschule ğimnāzijā Vācijā. Projekta laikā skolēni izstrādāja prezentācijas par Latvijas un Vācijas mūzikas tradīcijām, apmeklēja jauno Elbas filharmonijas koncertzāli un miniatūrpasaules muzeju “Miniatur-Wunderland” Hamburgā, Brēmenes Aizjūras muzeju “Übersee-Museum Bremen” un Zinātnes centru “Universum Bremen”. Skolēni iepzina “Blueprint” apģērba apdrukas un “Polaroid” fotogrāfiju izgatavošanas tehnoloģijas, mācījās vācu tautas dejas kopā ar deju grupu “De Beekscheepers”, spēlēja vācu sporta spēli “Jokeiba”, kā arī kopīgi muzicēja, apgūstot ukuleles spēli un Indonēzijas gamelāna mūzikas sitamos instrumentus. Dzīvošana viesğimenēs un piedalīšanās mācību stundās deva skolēniem priekšstatu par vācu tautas kultūru, dzīvesveidu un mācību procesu Vācijā.

Vizītes noslēgumā tika svinīgi atzīmēta Tukuma un Šēseles sadarbības 25.gadadiena, kurā piedalījās arī bijušais direktors Karstens Millers Šēsels (Karsten Müller-Scheeßel), iepriekšējos projektos iesaistītie skolotāji, skolēnu vecāki, kā ar Šēseles pilsētas mērs Kethe Ditmere Šīle (Käthe Dittmer-Scheele). Eichenschule direktors Kristians Birnbaums (Christian Birnbaum) savā uzrunā uzsvēra sadarbības nozīmīgumu mūsdienu vienotās Eiropas kontekstā, kā arī izteica prieku un cerības par abu skolu veiksmīgās draudzības turpināšanu.

 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas projektu koordinatore Gita Rācenāja


Forums vecākiem

2018.gada 7.martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā norisinājās pirmais Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības un Ģimnāzijas padomes organizētais forums Tukuma novada skolu vecākiem par medijpratību, par vecāku, skolēnu un skolotāju atbildību izglītot un izglītoties, jo šajā gadsimtā jaunās tehnoloģijas paralēli mācās visas paaudzes. To vadīja ģimnāzijas atbalsta biedrības pārstāvis Andis Ožets, izsakot savus komentārus un jautājumus un apgalvojot, ka tēma ir neviennozīmīga, jo katrs bērns lieto internetu citādāk.

Vairāk lasiet šeit…

  

  


Projekts Inceptum

Biedrība sadarbībā ar ilggadēju ģimnāzijas mecenātu Ģirtu Rūdu realizēja projektu „Inceptum”, kura mērķis bija motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicinot ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu un līdzdalību ģimnāzijas vides veidošanā.

2017./2018.mācību gada projekta Inceptum moto: IEDEDZIES LATVIJAI! Nolikumu skatīt šeit.

2018.gada 23.martā pēc prezentācijas biedrība atbalstīja 4 iniciatīvas realizācijai.

1. “Būsim „zaļi” zem zaļajiem skolas ozoliem” autori Madara Rače, Andželika Haselbauma – Aselbauma.
2. “Vienoti ar skolu” autore Līga Lielmane.
3.“Rožu dobes izveide Tukuma Raiņa ģimnāzijas apstādījumos” autori Aleksa Matvejeva, Marta Krūmiņa.
4. “Mūzikas Diena” autore Nathalie Pletscher.

Priecājamies par jauniešu iniciatīvām! Lai izdodas iniciatīvu realizācija!

Sakām paldies mecenātam Ģirtam Rūdam, kā arī iniciatīvu mentoriem skolotājiem!

Paldies projekta finansētājiem mecenātam Ģirtam Rūdam, absolventam Kārlim Priedītim un Tukuma novada Domei.

Raksts par projekta realizāciju. Skatīt šeit…


2016./2017.mācību gads

Projekts Inceptum

2016./2017.mācību gadā ģimnāzijā tika realizēti šādi projekti:

 • Tukuma Raiņa ģimnāzijas pasākumu iemūžināšana video formātā reāllaikā (autors Alvis Sala);
 • Skolotāju garderobes labiekārtošana un skolēnu parlamenta telpas labiekārtošana (autori: Ēriks Belcāns un Toms Fišers-Blumbergs);
 • „Mīlestības dziesmas Latvijai” (autori: Viktorija Kronberga, Katrīna Lagzdiņa un Gustavs Kaņeps);
 • Skolas vērtības tuvumā (autores: Nathalie Pletscher un Laurita Ķergalve).
  Paldies Ģirtam Rūdam un Tukuma novada Domei par finansiālu atbalstu!

 


Sporta diena ārpus skolas

Pateicoties Tukuma novada Domes atbalstam 2017.gada maijā, skolas noslēgumā, tika sarīkota Sporta diena. Sākumā visu klašu jauniešiem un Žemaiču Kalvarijas Motiejus Valančius ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem bija orientēšanās sacensības Tukuma pilsētā. Orientēšanās distances galapunkts bija Lauktehnikas stadions, kurā bija sarīkotas interesantas sporta spēles un stafetes. Šī diena bija pavadīta aktīvi, sportiski un atraktīvi, saliedējot klašu kolektīvus un stiprinot komandas garu.


Pateicamies par konkursa “Everest” finansējumu ģimnāzijas abolventam Mārim Rudovs-Rudovskim!

Attēlā ģimnāzistes Helēna Anna Dzērvāne, Nikola Vēmane, Melisa Votinova, Rita Voronova un absolvents Mārim Rudovs-Rudovskim pasākumā “Ģimnāzijas lepnums-2017”.


Tukuma Raiņa ģimnāzija un biedrība “Personības kalve” ir pateicīga 2013.gada absolventam Naurim Kristiānam Sēlim par balvu ģimnāzijas gada pedagogam “Ģimnāzijas prestiža sekmētājs “

Attēlā latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Āboliņa un absolvents Nauris Kristiāns Sēlis pasākumā “Ģimnāzijas lepnums-2017”.


Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība

atrod sponsoru skolēnu braucienam uz Šēseli Vācijā

Pateicoties Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrībai un Tukuma novada Domei, no 17. marta līdz 22. martam desmit ģimnāzisti skolotājas Zaigas Širinas un Gitas Rācenājas vadībā, eTwinning projekta ietvaros, devās uz Šēseles privāto ģimnāziju Eichenscule Vācijā. Biedrības pārstāvji uzrakstīja pieteikuma projektu Tukuma novada Domei, kura daļēji sedza apmaiņas programmas  izmaksas.

Skolēni iepazina Ziemeļvācijas kultūru, vēsturi un dabu. Iepazina vācu izglītības sistēmas procesus. Paplašināja savu redzesloku, apmeklējot miniatūrzemes valstību “Miniaturwunderland”, iepazinās ar šokolādes ražotni un muzeju “Chocoversum”, apmeklēja Brēmenes Aizjūras muzeju “Ubersee Museum” apskatīja Hamburgu un Brēmeni.

Šādi skolēnu apmaiņas braucieni ir ļoti lietderīgi, jo skolēni var savas svešvalodu zināšanas lietot reālajā vidē, iepazīties ar jauniem draugiem un stiprināt abu valstu ģimnāziju savstarpējo sadarbību.


2017.gada 24. aprīlī pie Tukuma Raiņa ģimnāzijas atklāta velosipēdu novietne.

Līdz ar pavasara iestāšanos un riteņbraukšanas sezonas uzsākšanu 24.aprīlī Tukuma Raiņa ģimnāzijas teritorijā tika svinīgi atklāta jauna velosipēdu novietne. Tā tapusi, “Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrībai” veiksmīgi piedaloties “CEMEX iespēju fonda” izsludinātajā projektu konkursā un sadarbībā ar Tukuma novada Domi. Velo novietnes uzstādīja SIA “Amatnieks”.

Svinīgajā lentas pārgriešanas ceremonijā piedalījās “CEMEX iespēju fonda” vadītāja Mairita Blūma, Tukuma novada Domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, CSDD Tukuma nodaļas priekšnieks Armands Birznieks, “Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības” pārstāvji, kā arī ģimnāzijas direktore Sigita Kūla un ģimnāzijas audzēkņi no 7. un 8. klases. Pasākumu vadīja projekta autore Zaiga Širina.

Pasākuma viesi atzinīgi novērtēja projekta iniciatīvu par drošu, mūsdienu prasībām atbilstošu un estētiski pievilcīgu velonovietni pie ģimnāzijas, atzīmējot, ka skolēni ir visaktīvākie velosipēdu lietotāji. Tukums kā pilsēta top arvien zaļāks gan vizuāli, gan domājot par zaļo dzīvesveidu, un tieši jaunieši būs tie, kuri turpinās iesāktās tradīcijas. Armands Birznieks atgādināja klātesošajiem ģimnāzistiem par drošības noteikumu ievērošanu uz ielām, par personisko drošību, velkot atstarojošās vestes un ķiveres, kā dāvanu pasniedzot visiem 7. un 8. klases skolēniem vestes.

Pasākuma noslēgumā 12.b klases jaunieši demonstrēja dažādus trikus ar velosipēdiem, par ko saņēma īpašus sveicienus no direktores.

Līdz ar lentas pārgriešanu šis projekts ir realizēts un noslēdzies. Siltie atzinības vārdi no pasākuma viesiem vēl ilgi iepriecinās mūs par paveikto un iedrošinās jauniem darbiem ģimnāzijas jauniešu izaugsmei.

Pasākuma foto skatīt šeit

 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības uzvara konkursā.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība piedalījās nodibinājuma  “CEMEX Iespēju fonds” 2016.gada atklātajā projektu pieteikumu konkursā Talsu un Tukuma novados. Uzvarot konkursā, biedrība ieguva līdzekļus, lai iegādātos velosipēdu  novietnes, kurās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki u.c. varētu uz skolu braukt ar riteņiem, tādējādi mudinot pievērsties “zaļākam” dzīvesveidam. Biedrības pārstāvji cer, ka arī skolēnu vecāki savos brīvajos brīžos pārņems šo tradīciju – pārvietoties ar velosipēdiem, jo Tukuma pilsēta ir piemērota braukšanai ar riteņiem.

TRG atbalsta biedrība