Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājas puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumu.

Aplūko augstākās mācību iestādes šeit…

Šīs sadaļas var palīdzēt jums karjeras izvēlē:

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Karjeras atbalsts

Braukt vai nebraukt?

NVA Karjeras pakalpojumi

CV online

Europass CV

RTU Karjeras centrs


2017./2018.m.g. ģimnāzijā uzsāk realizēt Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras nedēļa 2017.

 • Neklātienes konkurss “Iepazīsti uzņēmumus!”
  Piedalījās 34 skolēni
 • Konkurss “Mans interesantais CV”
  Piedalījās 69 10.-11.klašu skolēni
 • Profesiju diena “Kad izaugšu liels, es būšu…”
  PII “Taurenītis” nodarbību sagatavoja un vadīja 10 skolēni
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Iespēju durvis”
  Pasākumā piedalījās 7. un 8.klases skolēni.

 • 7.klases skolēni tikās ar “Karameļu darbnīcas“ konditoriem.
 • 8.novembrī nodarbība klašu audzinātājiem karjeras izglītībā par metodisko līdzekli karjeras nodarbībām skolēniem.
 • 16.novembrī ģimnāzijas viesi NBS Rekrutēšanas un atlases centra virsnieki 11. un 12.klašu skolēniem stāstīja par karavīra profesiju un studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Gan puiši, gan meitenes varēja pārbaudīt savas fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam armijā.
 • 7.b klase pēta savas nākotnes iespējas caur Karjeras kompasu. Šobrīd gan tikai – ko es gribu un ko es varu?
 • Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības” ietvaros 9.novembrī Tukuma Raiņa ģimnāzijas 56 10.klašu skolēni piedalījās pasākumā par izglītības iespēju izpēti un darba pasaules iepazīšanu “Domā! Radi! Dari!”.
  Skolēni uzzināja par studiju iespējām RTU Ķīmijas, Enerģētikas un elektronikas fakultātēs un par darba iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.
  Visinteresantākais bija Design factory jeb dizaina fabrikas apmeklējums. Tajā var iepazīties ar modernām tehnoloģijām, kuras izmanto gan studenti, gan dažādu jomu inženieri savu ideju apstiprināšanai vai realizēšanai. Laboratorijās pēta cilvēku fizioloģiju, lai radītu modernas medicīnā izmantojamas inženiertehnoloģijas. AS “Latvenergo” radošajā laboratorijā ikviens students var realizēt savas inženiertehniskās idejas un gūt praktiskas iemaņas.
  RTU zinātniskā bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai.
  Šīs nodarbības palielināja skolēnu interesi par inženiera profesiju un tālākizglītību RTU.
  Sakām paldies ģimnāzijas absolventei, RTU studentei M. Martuļenko par sadarbību šo nodarbību organizēšanā.