Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

  • izprast sevi;
  • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
  • apzināt savas stiprās un vājas puses;
  • plānot un vadīt savu karjeru;
  • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
  • pētīt izglītības iespējas;
  • pieņemt lēmumu.

Aplūko augstākās mācību iestādes šeit…

Šīs sadaļas var palīdzēt jums karjeras izvēlē:

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Karjeras atbalsts

Braukt vai nebraukt?

NVA Karjeras pakalpojumi

CV online

Europass CV

RTU Karjeras centrs


2017./2018.m.g. ģimnāzijā uzsāk realizēt Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”