Karjeras izglītība

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājas puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumu.

Aplūko augstākās mācību iestādes šeit…

Karjeras izpētes testus vari atrast šeit…

Šīs sadaļas var palīdzēt jums karjeras izvēlē:

Individuālas konsultācijas karjeras izglītībā var saņemt…

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? (www.viaa.gov.lv)

Kā plānot karjeru? (www.viaa.gov.lv)

Neiznieko laiku!  (www.viaa.gov.lv)

Reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija” 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Karjeras atbalsts

Braukt vai nebraukt?

NVA Karjeras pakalpojumi

CV online

Europass CV

RTU Karjeras centrs


2017./2018.m.g. ģimnāzijā uzsāk realizēt Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


2018./2019. mācību gads

 • “Profesijas pilsētā”

28.augustā 7.klases skolēni viesojās Latvijas radio. Radio ir viens no populārākajiem medijiem, bet radio diktors – viena no  populārākajām profesijām. Skolēni iepazina ētera operatora , skaņu režisora, translācijas inženiera darbu. Studijā tiešajā ēterā bija iespēja tikties ar radio personību un raidījuma “Otrās brokastis” vadītāju Arti Volfu. Skolēni iepazina darba vidi Latvijas radio – ierakstu studijas, ierakstu sagatavošanas telpas, tiešraides translācijas telpas, radio administrācijas telpas.

Paldies VSIA “Latvijas Radio” Personāla daļas  juristei  personālspeciālistei Dacei Ivanei par rosinājumu jauniešiem domāt par inženieru jomas specialitātēm.

  • Līderu apmācības ģimnāzijā

2018.gada 5. un 6.jūnijā tika organizētas līderu apmācības Tukuma Raiņa ģimnāzijā, kur nodarbību “Veiksmīga cilvēka karjera “ vadīja jauniešu izaugsmes treneris Reinis Kristiāns Širokovs. Jaunieši diskutēja par interešu un prasmju ietekmi uz profesijas izvēli, attīstīja savas līderu prasmes gan radošā darbā, gan individuālā un grupu darbā. Ar interaktīvām aktivitātēm jaunieši apliecināja, ka komanda ir spēks. Pēc divu dienu nodarbībām jaunieši izvērtējumā rakstīja, ka šīs nodarbības bija ļoti lietderīgas: daudz pārdomu par savām individuālajām spējām, par attīstāmajām īpašībām, kā nenobīties un droši iet uz sasniedzamo mērķi. Skolotāja Gita Rācenāja vadīja nodarbību par argumentācijas prasmēm angļu valodā, bet skolotāja Inese Bērziņa  – par pilsonisko līdzdalību. Kāds skolēns izvērtējumā raksta, ka nekad nebūtu domājis, ka atrašanās skolā brīvlaikā varētu būt tik interesanta.

 


 • Jaunrades un karjeras diena

2018.gada 28.maijā Tukuma Raiņa ģimnāzijā notika “Jaunrades un karjeras diena” 7. – 8.klasēm sadarbībā ar Zinātkāres centru ZINOO un ar Rīgas Tehnisko universitāti .

Skolēniem tika organizētas interaktīvas un izglītojošas nodarbības ar mērķi praktiski atspoguļot inženierzinātņu spektru un ieinteresēt jauniešus apgūt kādu no inženierzinātņu nozarēm.

Darbnīcā “Zemestrīce “ skolēni diskutēja par arhitekta un būvnieka profesijām, izveidoja savu mājas konstrukciju un pārbaudīja tās izturību.

Darbnīcā “Ceļojums kosmosā” skolēni mācījās plānot ceļojumu no dažādu profesiju aspekta. Skolēni grupās radīja savus ceļojuma plānus, kas tika pārbaudīti uz izturību.

Dienas nobeigumā skolēni varēja baudīt eksperimentu šovu, iepazīstoties ar to, ko var izdarīt ķīmiķi un fiziķi.


2018.gada 18.maijā sadarbībā ar Aiju Vanagu, neformālās izglītības treneri, jauniešu apmācības, starptautisko izglītības projektu autori un ieviesēju, Preiļu Brīvās skolas skolotāju ar pieredzi uzņēmējdarbībā, vadot Latgales biznesa inkubatoru, notika nodarbības Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.c, 10.b. un 11.c klasēm.

 • Biznesa ideju radīšana

Darbnīcā tika apskatītas dažādas metodes, kā veidot idejas skolēnu mācību uzņēmumam, kā ieraudzīt novitātes ikdienā, kā redzēt iespējas. Darbnīcas gaitā tika veidoti jauni produktu piemēri, apskatīti resursi un ātrā reaģēšana ideju īstenošanā.

 • Jaunieša iespējas karjeras izglītībā jau skolā un nākotnes profesijas

Darbnīca-saruna par mazliet ar futūristisku ieskaņu, par robotizāciju, prasmēm un zināšanām, ko pētījumi saredz 2025.gadā. Darba tirgus izmaiņas. Nākotnes prasmes. Piemēri un darbība pašprasmju noteikšanā un izzināšanā.
 


2018.gada 20.februārī 7.b klase, ciemojoties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, uzzināja visu vai gandrīz visu par ugunsdzēsēja darbu, varēja iejusties ugunsdzēsēju lomā, “iekāpt” ugunsdzēsēja formā un izcilāt smago aprīkojumu.” Glābējs – tā ir misija”,- saka paši ugunsdzēsēji.


Radošo tehnoloģiju un darba pasaules iepazīšanas diena Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018.gada 8.janvārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (KAVPII) Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros
 • Ģimnāzijā aktīvi darbojās 7. – 9.klašu skolēni Mazās Brīnumzemes komandas vadībā.

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt elektronikas un mehānikas prasmes. Izzinošā piedzīvojuma laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Iepazina tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katrs dalībnieks darbnīcā izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu, kurus noslēgumā savienoja vienā lielā, pašu veidotā pasaules maketā. Izveidotie 3D darbi palika katra dalībnieka rīcībā – sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

 

 • 2018.gada 8. janvārī ģimnāzijas jaunieši tikās divās nodarbībās ar karjeras konsultanti Jolantu Priedi – “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū” (10. – 12.klasēm) un “Kā izvēlēties sirds profesiju?” (8. – 12.klasēm).

Nodarbībā jaunieši diskutēja, par tām prasmēm un spējām, kuras ir saistošas darba devējiem, izvērtējot savas prasmes un spējas. Tika sniegts ieskats par dažādu ārpusstundu aktivitāšu nozīmi personības attīstīšanā, par uzņēmējspējas un citām prasmēm, kuras sekmē veiksmīgu karjeras attīstību, par grūtībām, to risināšanas iespējām.
Nodarbības mērķis bija motivēt skolēnus izvirzīt mērķi un virzīties uz to, palīdzot skolēniem izprast sevi, izvērtējot savas stiprās un vājās puses.
Skolēni uzklausīja iedvesmojošus pieredzes stātus, kas aicina uzdrīkstēties uzstādīt drosmīgus mērķus.

 

 • 7.klases  iepazina darba pasauli uzņēmumā «Snickers Production Latvia».

Bija iespēja uzzināt visu produkcijas radīšanas ceļu: no auduma iepirkšanas, testēšanas, līdz piegrieznes veidošanai un apģērba radīšanai ar piecadatu šujmašīnām. Iespēja redzēt tehnoloģijas, kas palīdz dažādu profesiju cilvēkiem nonākt līdz produktam. Ekskursija uzņēmumā bija aizraujoša! Tomēr daudzi skolēni saprata, ka šis darbs ir grūts un vēlētos strādāt kādu citu darbu.


Karjeras nedēļa 2017.

 • Neklātienes konkurss “Iepazīsti uzņēmumus!”
  Piedalījās 34 skolēni
 • Konkurss “Mans interesantais CV”
  Piedalījās 69 10.-11.klašu skolēni
 • Profesiju diena “Kad izaugšu liels, es būšu…”
  PII “Taurenītis” nodarbību sagatavoja un vadīja 10 skolēni
 • Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Iespēju durvis”
  Pasākumā piedalījās 7. un 8.klases skolēni.

 • 7.klases skolēni tikās ar “Karameļu darbnīcas“ konditoriem.
 • 8.novembrī nodarbība klašu audzinātājiem karjeras izglītībā par metodisko līdzekli karjeras nodarbībām skolēniem.
 • 16.novembrī ģimnāzijas viesi NBS Rekrutēšanas un atlases centra virsnieki 11. un 12.klašu skolēniem stāstīja par karavīra profesiju un studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Gan puiši, gan meitenes varēja pārbaudīt savas fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam armijā.
 • 7.b klase pēta savas nākotnes iespējas caur Karjeras kompasu. Šobrīd gan tikai – ko es gribu un ko es varu?
 • Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības” ietvaros 9.novembrī Tukuma Raiņa ģimnāzijas 56 10.klašu skolēni piedalījās pasākumā par izglītības iespēju izpēti un darba pasaules iepazīšanu “Domā! Radi! Dari!”.
  Skolēni uzzināja par studiju iespējām RTU Ķīmijas, Enerģētikas un elektronikas fakultātēs un par darba iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.
  Visinteresantākais bija Design factory jeb dizaina fabrikas apmeklējums. Tajā var iepazīties ar modernām tehnoloģijām, kuras izmanto gan studenti, gan dažādu jomu inženieri savu ideju apstiprināšanai vai realizēšanai. Laboratorijās pēta cilvēku fizioloģiju, lai radītu modernas medicīnā izmantojamas inženiertehnoloģijas. AS “Latvenergo” radošajā laboratorijā ikviens students var realizēt savas inženiertehniskās idejas un gūt praktiskas iemaņas.
  RTU zinātniskā bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai.
  Šīs nodarbības palielināja skolēnu interesi par inženiera profesiju un tālākizglītību RTU.
  Sakām paldies ģimnāzijas absolventei, RTU studentei M. Martuļenko par sadarbību šo nodarbību organizēšanā.