2016./2017.mācību gadā

IIP Pedagogs Kabinets Laiks
 • Mazā ota
U. Bērziņa 42. Otrdiena 15:00-17:00
 • Lielā ota
U. Bērziņa 42. Piektdiena 14:20-15:40
 • Amatniecība darbnīca
J. Sproģis Zēnu darbm. Otrdiena 15:20-17:20
 • Skolas avīze “Strops”
L. Šulca 64. Ceturtdiena 15:10-15:50
 • Sporta spēles meitenēm
I.Užule Sporta zāle Pirmdiena 15:00-17:00,

Ceturtdiena 15:50-17:00

 • Sporta spēles zēniem
E. Pāvilsons Sporta zāle Pirmdiena 15:00-17:00,

Ceturtdiena 15:50-17:00

 • “Uz fizikas viļņa”
V. Zuters Fiz.kabinets Pirmdiena 15:10-18:00
 • “Vides pētnieki”
Z. Širina 38. Pirmdiena 15:10-15:50,

Trešdiena 15:10-15:50

 • Teātra pulciņš
I.Silineviča, I. Zariņa 55. Otrdiena 15:15-16:30,

Trešdiena 13:30-14:10,

Ceturtdiena 16:00-16:40,

Piektdiena 16:00-16:40

 • IT
A.Zaņģis 60. Otrdiena 15:00-17:00
 • “Jaunie eksperimentētāji”
L.Reimate Ķīm.kab. Sestdeina 9:0014:00
 • “Deutsch meine Wahl”
I.Rudenko 76. Sestdeina 9:00-12:00
 • “Iemīli iepazīstot”
A.Klimanova 4. Ceturtdiena 14:10-16:10
 • “TRĢ televīzija”
I.Āboliņa 39. Piektdiena 14:20-15:00
 • Vokālais ansamblis
R.Valdmane 35. Pirmdiena 15:10-17:10,

Ceturtdiena 15:10-17:10,

Sestdiena 13:20-14:20

 • Meiteņu koris “Savējās”
R.Valdmane 35. Otrdiena 14:15-17:00,

Trešdiena 13;20-15:50,

Sestdiena 9:00-11:20

 • Jauktais koris “Savējie”
R.Valdmane 35. Pirmdiena 13:20-15:10,

Ceturtdiena 8:00-8:40,17:20-21:00,

Sestdiena 11:00-13:20