Interešu izglītības grafiks

IIP darba grafiks 2018./2019.m.g.

Pulciņš Pedagogs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Kabinets
Mazā ota U.Bērziņa         14.20-15.50   42.
Lielā ota U.Bērziņa 15.00-16.30           42.
Amatniecības darbnīca J.Sproģis   15.10-16.40         Zēnu mājt.
TRĢ TV I.Āboliņa 15.00-16.20           4.
Teātra pulciņš I.Silineviča   13.30-15.30 13.30-14.50       55.
Avīze “Strops” L.Šulca       14.10-16.10     63.
Refleksija L.Šulca   15.00-16.10         63.
Sporta spēles meitenēm I.Užule 15.00-17.00     15.00-17.00     Sp.zāle
Sporta spēles zēniem E.Pāvilsons 15.00-17.00   15.00-17.00 15.00-17.00     Sp.zāle
Vokāli instr.  ansamblis A.Rācenājs   13.20-18.00 13.20-18.00 15.00 – 17.00     Aktu zāle
Līdzdalība I.Supe       15.00-17.40     53.
Jaunie uzņēmēji J.Mūrmanis   15.40-18.20         60.
Hokejs R.Kalviņš           9.00-11.30 Ledus halle
“Savējie” R.Valdmane   18.30-21.10   15.00-17.00   11.00-14.00 35.
“Savējās” R.Valdmane 14.15-15.40 13.25-14.15

14.20-15.00

17.00-18.20

15.00-16.20     9.00-11.00 35.
Vokālais ansamblis R.Valdmane 16.00-18.00       13.30-14.50   35.