Interešu izglītības grafiks

2017./2018.mācību gadā

IIP Pedagogs Kabinets Laiks
 • Mazā ota
U. Bērziņa 42. Pirmdiena 15:00-16:20
 • Lielā ota
U. Bērziņa 42. Otrdiena 15:00-16:20
 • Amatniecība darbnīca
J. Sproģis Zēnu darbm. Otrdiena 14:20-15:40
 • Skolas avīze “Strops”
L. Šulca 64. Piektdiena 14:10-15:40
 • Sporta spēles meitenēm
I.Užule Sporta zāle
 • Sporta spēles zēniem
E. Pāvilsons Sporta zāle Pirmdiena 15:50-17:00,

Trešdiena 15:00-16:40

Ceturtdiena 15:50-17:00

 • “Uz fizikas viļņa”
V. Zuters Fiz.kabinets Pirmdiena 15:10-17:00
 • “Vides pētnieki”
Z. Širina 38. Pirmdiena 15:10-15:50,

Otrdiena 14:20-15:00

 • Teātra pulciņš
I.Silineviča, I.Zariņa 55. Otrdiena 14:20-15:40,

Trešdiena 14:20-15:40,

Ceturtdiena 14:20-15:40.

 • Vokālais ansamblis
A.Rācenājs 55. Otrdiena 15:00-17:00
 • Refleksija
L.Šulca 63. Pirmdiena 15:10-16:20
 • Līdzdalība
I.Supe 53. Ceturtdiena 15:50-17:50.
 • Hokejs
R.Kalviņš Piektdiena 13:30-16:30,

Sestdiena 9:00-12:30.

 • “TRĢ televīzija”
I.Āboliņa 39. Trešdiena 14:20-15:40
 • Vokālais ansamblis
R.Valdmane 35. Pirmdiena 14:00-15:30,

Ceturtdiena 14:00-15:30.

 • Meiteņu koris “Savējās”
R.Valdmane 35. Otrdiena 14:00-16:00, 17:00-19:00,

Trešdiena 15:00-16:00,

Sestdiena 10:00-12:00.

 • Jauktais koris “Savējie”
R.Valdmane 35. Pirmdiena 19:00-21:30,

Ceturtdiena 8:00-8:40,

Sestdiena 12:00-14:30.

 • Programmēšana
A.B.Būmane 60. Pirmdiena 14:30-15:30,

Sestdiena 11:00-13:00.