Vecākiem / Ģimnāzijas padome

2017./2018.mācību gada Ģimnāzijas padome:

Dace Randoha Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.a klases vecāku pārstāve, ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja
Gunita Strazdiņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.b klases vecāku pārstāve
Sintija Zaņģe Tukuma Raiņa ģimnāzijas 8.klases vecāku pārstāve
Egita Ribakova Tukuma Raiņa ģimnāzijas 9.klases vecāku pārstāve
Evita Reimane Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.a klases vecāku pārstāve
Dina Putniece Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.b klases vecāku pārstāve
Marika Pridāne Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.c klases vecāku pārstāve
Andis Ožets Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.a klases vecāku pārstāvis, ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ineta Egle Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.b klases vecāku pārstāve
Iveta Pletčere-Muižniece Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.b klases vecāku pārstāve
Svetlana Votinova Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.c klases vecāku pārstāve
Marina Kurinoja Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.a klases vecāku pārstāve
Andra Zvirbule Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.b klases vecāku pārstāve
Andžela Grūbe Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.c klases vecāku pārstāve
Ēriks Lukmans Tukuma novada Domes pārstāvis
Sigita Kūla Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore
Una Bērziņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāja
Iveta Āboliņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāja
Laila Ozoliņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas medicīnas māsa
Agnese Pridāne Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve
Toms Fišers-Blumbergs Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāvis
Gunda Kupča Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniece
Inese Bērziņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniece
Jānis Sproģis Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietnieks

Ģimnāzijas padomes sēdes ir atklātas, kurās var piedalīties visi vecāku komitejas locekļi, t.i., pa vecāku pārstāvim no katras klases.


Autobusa mēnešbiļete

  • Piepilsētas autobusā 2017./2018. mācību gadā mēnešbiļetes cena – 4,95 euro (nepieciešama skolēna apliecība).
  • Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie skolēni 2017./2018. mācību gadā var nokārtot braukšanas karti. Nepieciešams:
    • skolēna apliecība;
    • skolas izdota izziņa;
    • pagasta apstiprinājums uz skolas izdotās izziņas;
    • skolēna apliecība un apstiprinātā izziņa iesniedzama SIA”Tukuma Auto”, kura izdod braukšanas karti.