Vecākiem / Ģimnāzijas padome

2018./2019.mācību gada Ģimnāzijas padome:

Dace Randoha Tukuma Raiņa ģimnāzijas 8.a klases vecāku pārstāve, ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja
Rinalds Smilga Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.a klases vecāku pārstāvis
Dace Amsila Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.b klases vecāku pārstāve
Gunita Strazdiņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas 8.b klases vecāku pārstāve
Sintija Zaņģe Tukuma Raiņa ģimnāzijas 9.klases vecāku pārstāve
Rūta Kodoliņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.a klases vecāku pārstāvis
Aivars Bļusins Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.b klases vecāku pārstāvis
Alla Bečere Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.c klases vecāku pārstāvis
Evita Reimane Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.a klases vecāku pārstāve
Dina Putniece Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.b klases vecāku pārstāve
Marika Pridāne Tukuma Raiņa ģimnāzijas 11.c klases vecāku pārstāve
Andis Ožets Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.a klases vecāku pārstāvis, ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ineta Egle Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.b klases vecāku pārstāve
Iveta Pletčere-Muižniece Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.b klases vecāku pārstāve
Svetlana Votinova Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.c klases vecāku pārstāve
Ēriks Lukmans Tukuma novada Domes pārstāvis
Sigita Kūla Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore
Una Bērziņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāja
Iveta Āboliņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāja
Laila Ozoliņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas medicīnas māsa
Helēna Anna Dzērvāne Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve
Natālija Pletčere Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāve
Toms Fišers-Blumbergs Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāvis
Gunda Kupča Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniece
Inese Bērziņa Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniece
Jānis Sproģis Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietnieks

Ģimnāzijas padomes sēdes ir atklātas, kurās var piedalīties visi vecāku komitejas locekļi, t.i., pa vecāku pārstāvim no katras klases.

Nākošā Ģimnāzijas padomes sēde 2019.gada pavasarī (martā).

Sazināties ar Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāju Daci Randohu pa tālruni 29360115 vai e-pastu dacerandoha@inbox.lv.


Autobusa mēnešbiļete

  • Piepilsētas autobusā 2018./2019. mācību gadā mēnešbiļetes cena – 4,95 euro (nepieciešama skolēna apliecība).
  • Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie skolēni 2018./2019. mācību gadā var nokārtot braukšanas karti. Nepieciešams:
    • skolēna apliecība;
    • skolas izdota izziņa;
    • pagasta apstiprinājums uz skolas izdotās izziņas;
    • skolēna apliecība un apstiprinātā izziņa iesniedzama SIA”Tukuma Auto”, kura izdod braukšanas karti.