Absolventi

Mēs lepojamies ar mūsu absolventu un darbinieku sasniegumiem:

Juris Šulcs

Gunta_majas lapai
Gunta Aumale

Ģirts Rūda

Ludmila Reimate

Gunārs Reimats

Rasma Valdmane

Gunda Kupča

Eva Berlaus – Gulbe

Maija Doveika

Ināra Gauja

Ruta Paidere

Gints Pabērzs

Aivis Egle

Ieva Zunda

Jānis Ozols

Edgars Jēčs

Valts Sarkanis