Kompetenču attīstība

No 2018. gada janvāra Tukuma Raiņa ģimnāzijā tiek realizēts SAM 8.3.2.2/16/I/001 projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tajā iekļauti pasākumi: Eksakto zinību citādā skola, robotikas pulciņš, argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”, konkurss “Kustība mūzikas ritmā”. Pasākumi veicina interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, attīsta programmēšanas pamatiemaņas, veicina skolēnu jaunradi un veselīgu dzīvesveidu, kā arī prasmi debatēt un argumentēt. Projekts norisināsies līdz 2019. gada maijam.

 

Programmēšanas pulciņa nodarbība
Eksakto zinību citādā skola – nodarbība ķīmijā

Konkurss “Kustība mūzikas ritmā”

Lai veicinātu sportisku un veselīgu dzīvesveidu, popularizētu kustības mākslas veidus un sporta aktivitātes, Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018. gada 29. martā notika konkurss “Kustība mūzikas ritmā”. Konkurss notika ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 finansējumu un Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros. Tajā piedalījās visi ģimnāzijas skolēni. Konkursa ietvaros norisinājās modes deju studijas “DEMO” vadītās meistarklases, kurās studijas vadītāja Liene Bēniņa un Hip hop un Breika treneris Zigmārs Lācis jauniešiem mācīja modernās dejas soļus.
Pasākumā katras klases komandas demonstrēja pašu iestudētas dejas ar latviešu autoru mūziku. Jaunieši bija radoši un interesanti izveidojuši performances, kurās svarīga bija dejas atbilstība koptēlam un mūzikai, vizuālais tēls. Priekšnesumus vērtēja neatkarīga žūrija: deju studijas “DEMO” vadītāja Liene Bēniņa, treneris Zigmārs Lācis, Tukuma mākslas skolas, tautas deju kolektīva “Luste” vadītāja Madara Augule un SIA “Cemex” pārstāve Aneta Rulle.
Konkursa noslēgumā visus dalībniekus priecēja deju studijas “DEMO” priekšnesums. Pasākumu bija iespēja noskatīties gan tiešraidē, gan būs iespēja noskatīties arī vēlākajos gados, jo filmētais materiāls ir iemūžināts skolas video arhīvā. Visi dalībnieki, žūrija un pedagogi bija gandarīti par veselīgi un saturīgi pavadīto laiku.

Žūrija Meistarklase
Performance Deju studijas “Demo” priekšnesums
     
Skatītāji un līdzjutēji 7. klases komanda

Argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”

Lai pilnveidot skolēnu radošās darba iemaņas, kritisko domāšanu, argumentācijas prasmes un debašu iemaņas, Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018. gada 27. aprīlī notika argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”. Konkurss notika ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 finansējumu. Tajā piedalījās 6. – 7. klašu skolēni no sešām Tukuma novada skolām.

Konkursu organizēja  un vadīja biedrības „Latvijas Debašu Asociācija” darbinieki. Pasākumā tika rīkotas aktivitātes, kas vērstas uz kritiskās domāšanas, argumentācijas prasmes un publiskās runas spēju attīstīšanu  un pilnveidošanu. Jaunieši darbojās komandās, kuru sastāvā bija četri skolēni, katrs no savas skolas. Tādā veidā tika veicinātas sadarbības prasmes. Notika debates, kuru laikā skolēni varēja pilnveidot savas uzstāšanās prasmes, pārliecināties par argumentēšanas prasmju nozīmi. Paldies visiem organizētājiem un dalībniekiem par radošumu un produktīvo sniegumu!

 

Komandas dalībnieki sadarbojas Konkursa dalībnieki
Biedrības „Latvijas Debašu Asociācija” pārstāve atklāj konkursu Komandas darba prezentēšana