Olimpiādes

2017./2018.mācību gada olimpiādes

Sveicam un lepojamies!

Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē

 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 2. vieta,
 • Sīmanim Olafam Jurševicam (11.kl.) – Atzinība.

Attēlā Sīmanis Olafs Jurševics, Melisa Votinova un Amanda Dumbre.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Gitai Rācenājai un Karīnai Helmanei-Soročenkovai!


VII Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā

Melisai Votinovai (11.kl.) – Zelta diploms.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ingunai Silinevičai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas olimpiādē

 • Elzai Brencei (8.kl.) – 2. vieta,
 • Paulai Jurševicai (9 .kl.) – 3. vieta,
 • Simonai Helmanei (10. kl.) – Atzinība.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Unai Bērziņai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātajā bioloģijas olimpiādē 8.klasēm

 • Reinai Paulai Kreicbergai – 1. vieta,
 • Sandrai Kadiķei – 3.vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Zaigai Širinai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sociālo zinību olimpiādē 8.klasēm

 • Helēnai Annai Dzērvānei – 2. vieta,
 • Sandrai Kadiķei – 2.vieta,
 • Norai Koptajevai – 2.vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Marutai Kurmaherei!


2018.gada 23.martā ģimnāzijas komanda paveica lielu darbu

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Kopumā 14 darbi dosies aizstāvēt ģimnāzijas, novada un reģiona godu valsts konferencē. Tas ir mūsu jauno zinātnieku zelts! Vēlam veiksmi un izdošanos Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas notiks 2018.gada 20. un 21.aprīlī Rīgā.

Visi Tukuma Raiņa ģimnāzijas darbi saņēmuši Atzinību.

Īpaši labi rezultāti:

 • Melisai Votinovai – 1. pakāpe (darba vadītāja G. Rācenāja),
 • Meldrai Bērzājai – 1. pakāpe (darba vadītājs V. Zuters),
 • Diānai Slavītei – 1. pakāpe (darba vadītāja U. Bērziņa),
 • Elzai Anastasijai Vasermanei – 1. pakāpe (darba vadītāja U. Gaile).

 

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!


Zemgales  reģiona mūzikas 9.-12. kl. olimpiādē

 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 1. vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ingunai Silinevičai!


Filozofijas valsts 4. olimpiādē

 • Beatrisei Luīzei Revinai (12.kl.) – 2. vieta,
 • Ritai Voronovai (12 .kl.) – 3. vieta.

Abas meitenes uzaicinātas uz atlasi dalībai starptautiskajā olimpiādē!

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām  Loanai Šulcai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.kl.

 • Pāvelam Volkonovskim (11.kl.) – 1. vieta,
 • Artūram Semkovskim (11.kl.) – 2. vieta,
 • Laurai Rancānei (12.kl.) – 3. vieta,
 • Agatei Bērziņai (12. kl.) – Atzinība.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Larisai Nikolajevai!


Zemgales reģiona 17. matemātikas olimpiādē Jēkabpilī

 • Sandrai Kadiķei (8.kl.) – Atzinība.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Zinaidai Holstai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu angļu valodas atklātajā olimpiādē 7.-8.kl.

 • Elzai Brencei (8.kl.) – 1. vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ingunai Silinevičai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mūzikas 5.-12. kl. olimpiādē

 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 1. vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ingunai Silinevičai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa (2.kārtas) rezultāti

 • Krišam Gruntem (10.-12.kl.grupā) – 1.vieta,
 • Līvai Viktorijai Dūmiņai (10.-12.kl.grupā) – 2.vieta,
 • Helēnai Annai Dzērvānei (7.-9.kl.grupā) – 3.vieta.

Priecājamies par jauniešu sniegumu un sakām paldies pedagogiem – Guntai Vērpējai, Vivitai Jaunkļaviņai, Ilzei Lūsei – par rosinājumu un atbalstu!


Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas 2018. gada atklātajā ķīmijas olimpiādē

 • Ketijai Adelovai (8.kl.) – Atzinība.

Lepojamies ar iegūto Atzinību valsts mēroga olimpiādē un sakām paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ludmilai Grečaņikai!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ķīmijas olimpiādē 9.-12.kl. (novada posms)

 • Nikitam Kroshkinam (9.kl.) – 2. vieta,
 • Dārtai Valdovskai (10.kl.) – 1. vieta,
 • Irinai Savčenko (10.kl.) – 2. vieta,
 • Annijai Jēcei (10. kl.) – 3. vieta,
 • Arturam Normundam Semkovskim (11. kl.) – 1. vieta,
 • Anastasijai Auziņai (11. kl.) – 2. vieta,
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – 2. vieta,
 • Annemarijai Gerasimovai (12. kl.) – 3. vieta.

Priecājamies par jauniešu sasniegumiem un sakām paldies par ieguldīto darbu skolotājām Ludmilai Reimatei un Ludmilai Grečaņikai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas olimpiādē

5.-8.klasēm

 • Ketijai Adelovai (8.kl.) – Atzinība,
 • Sandrai Kadiķei (8.kl.) – Atzinība.

9.-12.klasēm

 • Kitijai Saleniecei (9.kl.) – 3. vieta,
 • Nikitam Kroshkinam (9.kl.) – Atzinība,
 • Viktorijai Solovjovai (10.kl.) – 2. vieta,
 • Kristeram Alsbergam (10.kl.) – 2. vieta,
 • Edvardam Mazprecniekam (9.kl.) – 2. vieta,
 • Tomam Fišeram Blumbergam (11.kl.) – 2. vieta.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies par ieguldīto darbu skolotājām Zinaidai Holstai, Anitai Korfai un Diānai Zurģei!


 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu fizikas olimpiādē 9.-12.klasei

 • Edvardam Mazprecniekam (9.kl.) – Atzinība,
 • Dārtai Valdovskai (10.kl.) – Atzinība,
 • Markusam Kurmaheram (10.kl.) – Atzinība,
 • Tomam Fišeram Blumbergam (11. kl.) – 3. vieta,
 • Anastasijai Auziņai (11. kl.) – Atzinība,
 • Artjomam Aļoškinam (11. kl.) – Atzinība,
 • Diānai Blumbergai (12. kl.) – Atzinība.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies par ieguldīto darbu skolotājiem Valdim Zuteram un Bruno Andrusam!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādē 11.un 12.klasei

 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 1.vieta,
 • Kristiānai Pelēcei (12.kl.) – 2.vieta,
 • Atim Ozolam (11.kl.) – Atzinība.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies par skolotājai Guntai Vērpējai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

 • Ievai Busenbergai (7.kl.) – 2. vieta,
 • Helēnai Švarcēvicai (9 .kl.) – 3. vieta.

Sveicam prasmīgās meitenes un sakām paldies skolotājai Unai Gailei par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu filozofijas olimpiādē 11.-12. klasēm

 • Līgai Lielmanei (12.kl.) – 3. vieta,
 • Amandai Kraujai (12.kl.) – Atzinība,
 • Ritai Voronovai (12.kl.) – Atzinība,
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – Atzinība.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājai Loanai Šulcai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klasēm 2018.gada 15.janvārī proģimnāzijas audzēknes ieguva godalgotas vietas.

 • Nikolai Vēmanei (9.kl.) – 1. vieta
 • Reinai Paulai Kreicbergai (8 .kl.) – 2. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Ievai Zariņai, Guntai Vērpējai, Ivetai Āboliņai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm 2018.gada 12.janvārī mūsu vēsturnieki ieguva godalgotas vietas.

 • Dmitrijam Miņejevam (9.kl.) – 2. vieta
 • Kitijai Saleniecei (9 .kl.) – 3. vieta
 • Nikitam Kroshkinam (9. kl.) – Atzinība
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – 2. vieta
 • Amandai Kraujai (12. kl.) – Atzinība

Sveicam un lepojamies ar jauniešu rezultātiem!
Paldies par ieguldīto darbu arī skolotājām Intai Supei un Loanai Šulcai!


Tukuma, Engures, Jaunpils novada bioloģijas olimpiādē 10.-12.klasēm

 • Nikolai Vēmanei (9. kl.) – Atzinība
 • Dārtai Valdovskai (10. kl.) – 1.vieta
 • Annijai Jēcei (10. kl.) – 2.vieta
 • Agnesei Pridānei (10. kl.) – 3.vieta
 • Tomam Fišeram-Blumbergam (11. kl.) – 1.vieta
 • Pāvelam Volkonovskim (11. kl.) – 2.vieta
 • Anastasijai Auziņai (11. kl.) – Atzinība
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – 2.vieta
 • Madarai Račei (12. kl.) – Atzinība

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Maijai Skujai, Zaigai Širinai, Gundai Kupčai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un Saldus novada izteiksmīgās runas konkursā krievu valodā (2017.gada 7.decembrī)

 • Valērijai Petrovai (11.kl.) – 1. pakāpe

Apsveicam uzvarētāju un sakām paldies skolotājai Larisai Nikolajevai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Jaunpils un Engures novada vācu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm

 • Sīmanim Olafam Jurševicam (11.kl.) – 1. vieta
 • Nathalie Pletscher (11.kl.) – 2. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies vācu valodas skolotājai Initai Rudenko!


Tukuma, Jaunpils un Engures novada angļu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm

 • Sīmanim Olafam Jurševicam (11.kl.) – 1. vieta
 • Amandai Dumbrei (11.kl.) – 2. vieta
 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 3. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Gitai Rācenājai un Karīnai Helmanei-Soročenkovai par ieguldīto darbu!Iepriekšējo mācību gadu rezultāti