2017./2018.mācību gada olimpiādes

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādē 11.un 12.klasei

 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 1.vieta,
 • Kristiānai Pelēcei (12.kl.) – 2.vieta,
 • Atim Ozolam (11.kl.) – Atzinība.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies par skolotājai Guntai Vērpējai!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

 • Ievai Brusenbergai (7.kl.) – 2. vieta,
 • Helēnai Švarcēvicai (9 .kl.) – 3. vieta.

Sveicam prasmīgās meitenes un sakām paldies skolotājai Unai Gailei par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu filozofijas olimpiādē 11.-12. klasēm

 • Līgai Lielmanei (12.kl.) – 3. vieta,
 • Amandai Kraujai (12.kl.) – Atzinība,
 • Ritai Voronovai (12.kl.) – Atzinība,
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – Atzinība.

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājai Loanai Šulcai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klasēm 2018.gada 15.janvārī proģimnāzijas audzēknes ieguva godalgotas vietas.

 • Nikolai Vēmanei (9.kl.) – 1. vieta
 • Reinai Paulai Kreicbergai (8 .kl.) – 2. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Ievai Zariņai, Guntai Vērpējai, Ivetai Āboliņai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm 2018.gada 12.janvārī mūsu vēsturnieki ieguva godalgotas vietas.

 • Dmitrijam Miņejevam (9.kl.) – 2. vieta
 • Kitijai Saleniecei (9 .kl.) – 3. vieta
 • Nikitam Kroshkinam (9. kl.) – Atzinība
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – 2. vieta
 • Amandai Kraujai (12. kl.) – Atzinība

Sveicam un lepojamies ar jauniešu rezultātiem!
Paldies par ieguldīto darbu arī skolotājām Intai Supei un Loanai Šulcai!


Tukuma, Engures, Jaunpils novada bioloģijas olimpiādē 10.-12.klasēm

 • Nikolai Vēmanei (9. kl.) – Atzinība
 • Dārtai Valdovskai (10. kl.) – 1.vieta
 • Annijai Jēcei (10. kl.) – 2.vieta
 • Agnesei Pridānei (10. kl.) – 3.vieta
 • Tomam Fišeram-Blumbergam (11. kl.) – 1.vieta
 • Pāvelam Volkonovskim (11. kl.) – 2.vieta
 • Anastasijai Auziņai (11. kl.) – Atzinība
 • Beatrisei Luīzei Revinai (12. kl.) – 2.vieta
 • Madarai Račei (12. kl.) – Atzinība

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Maijai Skujai, Zaigai Širinai, Gundai Kupčai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un Saldus novada izteiksmīgās runas konkursā krievu valodā (2017.gada 7.decembrī)

 • Valērijai Petrovai (11.kl.) – 1. pakāpe

Apsveicam uzvarētāju un sakām paldies skolotājai Larisai Nikolajevai par ieguldīto darbu!


Tukuma, Jaunpils un Engures novada vācu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm

 • Sīmanim Olafam Jurševicam (11.kl.) – 1. vieta
 • Nathalie Pletscher (11.kl.) – 2. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies vācu valodas skolotājai Initai Rudenko!


Tukuma, Jaunpils un Engures novada angļu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm

 • Sīmanim Olafam Jurševicam (11.kl.) – 1. vieta
 • Amandai Dumbrei (11.kl.) – 2. vieta
 • Melisai Votinovai (11.kl.) – 3. vieta

Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies skolotājām Gitai Rācenājai un Karīnai Helmanei-Soročenkovai par ieguldīto darbu!Iepriekšējo mācību gadu rezultāti