Tikšanās skolas dienu gaidās…

Tikšanās ar jaunajiem skolēniem un viņu vecākiem notiks ģimnāzijas aktu zālē 2018.gada 29. augustā pulksten 17:30. Iepazīšanās ar klašu audzinātājiem, informācija par aktualitātēm ģimnāzijā, informācija par Adaptācijas dienu, iepazīšanās ar ģimnāzijas telpām. Tiekamies! Reflektantu sadalījumu pa izglītības programmām un klasēm skatīt šeit…  

Turpināt lasīt