Ģimnāzijas skolēnu un pedagogu apbalvošana

2018. gada 31. maijā plkst. 18.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā Tukuma novada Izglītības pārvalde rīko svinīgu pieņemšanu pie Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmaņa – Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākumu. Svinīgajā pasākumā tiks apbalvoti skolēni un viņu pedagogi par sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu

Turpināt lasīt

Izlaidumi

Izlaidumi ģimnāzijas aktu zālē: 2018.gada 9.jūnijā 12.b klases absolventiem plkst.12.00; 12.c klases absolventiem plkst.14.00; 12.a klases absolventiem plkst.16.00. 2018.gada 15.jūnijā 9.klases skolēniem plkst. 17:00. Aktu zālē ieeja ar ielūgumiem!

Turpināt lasīt