Skolotājai Tijai Kalniņai augstākais Latvijas apbalvojums

Mūsu ilggadējai latviešu valodas un literatūras skolotājai 2017.gada 18.novembrī pasniegs augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Skolotājas Tijas Kalniņas mūžs ir bagāts, radošu ideju piepildīts, un sirds vienmēr piederējusi skolai un savai ģimenei! Skolotāja vienmēr ir cienīta par viņas neatlaidību, godprātību un cilvēcību. Esam lepni un priecīgi! Sirsnīgi

Turpināt lasīt

Ģimnāzijas padome

2017.gada 26.oktobrī plkst. 18:00 Ģimnāzijas padomes sēde. Darba kārtībā: 1.  Ģimnāzijas padomes sastāvs 2017./2018.mācību gadā. 2. Ieskats novada un ģimnāzijas nākotnes attīstībā. 3. Pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā, VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 4. Mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2017./2018.mācību gadā. 5. Sadarbības projekti 2017./2018.mācību gadā. 6. Plānotie pasākumi. 7.

Turpināt lasīt

Laika kapsula un Latvijas 99!

Laipni aicināti piedalīties Tukuma Raiņa ģimnāzijas laika kapsulas, kas iemūrēta skolas ēkas sienā 1967.gadā, atvēršanas pasākumā 2017.gada 17.novembrī plkst.12.00 skolas pagalmā. Plkst.12.30 – koncerts “Es mīlu Latviju savu!”, veltīts valsts svētkiem, ģimnāzijas aktu zālē. Plkst.14.00 – atmiņu kamola ritināšana par laika kapsulas iemūrēšanu 1967.gadā. Lūdzam atsaukties aculieciniekus, kuri 1967.gadā kā

Turpināt lasīt

Vecāku diena

Cienījamie vecāki! Būsiet gaidīti Tukuma Raiņa ģimnāzijas Vecāku dienā 2017.gada 1.novembrī. No plkst. 16.00 līdz plkst.19.00 vecāku individuālas pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, ģimnāzijas administrāciju, atbalsta personālu. Plkst. 19.00 10.c.,11.,12. klašu vecāku sapulces. Lai mums veiksmīga sadarbība!

Turpināt lasīt

Karjeras nedēļa ģimnāzijā

Tukuma, Engures, Jaunpils novadā no 2017.gada 9.oktobra  līdz 19. oktobrim notiks Karjeras nedēļas, kuras tēma šogad ir “ES BŪŠU…”. Šajā laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos skolās un ārpus tām varēs iepazīt sevi un apzināt karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū. Karjeras nedēļu laikā skolēniem būs iespēja piedalīties tādās aktivitātēs

Turpināt lasīt

Svētki Skolotājam

Sapnis sākas ar skolotāju, kurš tic jums, kurš velk un stumj, un ved jūs uz nākamo virsotni! Katru gadu Latvijas skolās tiek atzīmēta Skolotāju diena. Tukuma Raiņa ģimnāzijā skolotājiem veltītie svētki būs 6.oktobrī! Sīkāka informācija par svētku norisi mācību sociālajā tīklā Mykoob.   Šajā dienā visi saimes ļaudis saplūst vienā veselumā. Radošais

Turpināt lasīt