Atvērto durvju diena

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju: plkst.17:30 – izglītojošas darbnīcas; plkst.18:30 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem; plkst.19:00 – tikšanās ar ģimnāzijas vadību, nākamajiem klašu audzinātājiem; plkst.19:30 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi.  

Turpināt lasīt

Apsveicam Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu laureātus 2016./2017.m.g.!

2017.gada 22.martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference. Kopumā Zemgales reģiona konferencē piedalījās 16 Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņi, prezentējot 11 darbus. Rezultātā 7 mūsu jauniešu darbi izvirzīti aizstāvēšanai valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 22. aprīlī, Rīgā. Paldies visiem

Turpināt lasīt

Vecāku diena

  28.martā no plkst. 16:00 līdz plkst.20:00 aicinām uz tikšanos Vecāku dienā. 16:00 – 20:00 individuālās pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, interešu izglītības pulciņu vadītājiem un psihologu. 18:00– klašu vecāku sapulces. Lai mums veiksmīga sadarbība Vecāku dienā!

Turpināt lasīt

“Inceptum” konkurss noslēdzies

10.martā notika konkursa “Inceptum” noslēgums, kurā prezentēja 8 lieliskus projektus. Alvis Sala (11.c) – “Tukuma Raiņa ģimnāzijas pasākumu iemūžināšana video formātā, to straumēšana internetā reālā laikā, un ierakstu saglabāšana skolas arhīvā nākotnei.” Nathalie Pletscher un Laura Laurita Ķergalve (10.b)- “Skolas vērtības tuvumā”. Gustavs Kaņeps, Viktorija Kronberga un Katrīna Lagzdiņa –

Turpināt lasīt

Nodarbības pedagogiem

Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma Raiņa ģimnāzija aicina Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogus apmeklēt personības attīstības nodarbības 2017.gada 13. martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā: plkst. 10:00 Aleksis Daume “Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē”; plkst. 13:00 Kristīne Beinaroviča “Mūsdienīga skolotāja paštēla veidošana skolas vidē”. Interesanti lektori ar iedvesmojošiem stāstiem skolēnu brīvdienās!

Turpināt lasīt