Izglītības un zinātnes ministrijas reģionālā konference “Tagad”

Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu

Turpināt lasīt

Tukuma Raiņa ģimnāzijas pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai

  Laiks Pasākums 08.11. Filmas “Melānijas hronika” apmeklējums Tukuma KN līdz 10.11. Telpu noformēšana svētkiem 09.11. 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija – muzeobuss. 11.11. Skan strēlnieku dziesmas 11.11. Lāčplēša dienas piemiņas brīdis Brīvības laukumā 10.11. Akcija “ Saloki sarkanbaltsarkano lentīti sev un savam draugam” 10.11. Lāpu gājiens Brāļu kapos Lestenē.

Turpināt lasīt

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāji: Sigita Kūla, Gita Rācenāja, Valdis Zuters,  Maruta Kurmahere un Inta Supe no 26.10. – 04.11.2016. piedalījās Erasmus+ KA1 mācību mobilitātes projektā “Mācīties, lai mācītu” Šēselē, Vācijā. Šī projekta ietvaros tika atjaunota 1992. gadā āizsāktā Tukuma Raiņa ģimnāzijas sadarbība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē. Projekta laikā pedagogi Eichenschule ģimnāzijā

Turpināt lasīt