Izglītojamo sadalījums pa klasēm

2016./2017.mācību gadā mācības proģimnāzijas 7.klasē uzsāks 23 izglītojamie un ģimnāzijas 10.klasē 75 izglītojamie. Izglītojamo sadalījumu pa izglītības programmām un klasēm skatīt šeit! Lai prieks sirdī un veiksme darbos, jauno mācību gadu uzsākot!

Turpināt lasīt

Gatavojamies jaunajam mācību gadam

Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagogu un tehnisko darbinieku saime gatavojas jaunajam mācību gadam. Pedagogi apmeklē profesionālās pilnveides kursus, darbojas darba grupu semināros. Tehniskie darbinieki spodrina mācību telpas. Garderobē proģimnāzijas skolēniem jaunajā mācību gadā būs individuālie skapīši personīgo mantu glabāšanai.

Turpināt lasīt

Uzņemšana

No 8.augusta Tukuma Raiņa ģimnāzijā turpinās izglītojamo uzņemšana brīvajās vietās. Dokumentu pieņemšana un pārrunas darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00. Vairāk informācijas skatīt sadaļā reflektantiem. Ja ir jautājumi, zvaniet (tālruņa numurs 63122003)!

Turpināt lasīt