Apsveicam un lepojamies!

22.aprīlī Rīgā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, notika 2.filozofijas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana. Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12. klases skolniece Rasma Kroņkalne tika apbalvota ar 1. pakāpes diplomu. Apbalvošanas pasākumā piedalījās arī skolotāja Loana Šulca, kas palīdzēja Rasmai sagatavoties visiem filozofijas olimpiādes posmiem. Priecājamies un lepojamies par Rasmas sasniegumiem un vēlam panākumus 24. starptautiskajā filozofijas olimpiādē, kas notiks no 12. līdz 15. maijam Beļģijā, Ģentē.

Loana_rasma