Valsts SZPD konference

Apsveicam visus Tukuma Raiņa ģimnāzijas

Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences dalībniekus!

Kristīnei Ķirsei 11.b – 3. vieta (bioloģija)

Arnoldam Bērzājam 11.c – 3. vieta (fizika)

Viktorijai Krauklei 11.a – Atzinība (mākslas zinātne)

Veronikai Samborskai 11.a – Atzinība (mākslas zinātne)

Amandai Melnei 11.b – Atzinība (mākslas zinātne)

Ievai Vērpējai 11.b – Atzinība (veselības zinātne)

Paldies par ieguldīto darbu skolotājiem:

Maijai Skujai, Ingrīdai Jansonei-Henkuzenei, Valdim

Zuteram, Unai Bērziņai, Unai Gailei, Vilnim Regutam!