Radošā tikšanās ar Juriju Malihu

RMailhaiņa gudrība: Jāveido “tilti” starp Latviju un Krieviju – kultūras sadraudzības un sadarbības “tiltus” un “tautas diplomātijas” kontaktus. Radošā tikšanās ar Kirovas apgabala kultūras inteliģences pārstāvjiem. Kirovas rakstnieks Jurijs Malih prezentēja gan Krievijas Latvijas kultūras sadraudzības vēsturi uz Vjatkas zemes simboliska piemēra, gan savu grāmatu par Raini “Likteņlīniju Savijums” tulkojumu latviešu valodā.