Atvērto durvju diena 20.aprīlī

AAA

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju:

plkst.17:30 – izglītojošas darbnīcas;

plkst.18:30 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem;

plkst.19:00 – tikšanās ar ģimnāzijas vadību, nākamo 7. un 10. klašu audzinātājiem;

plkst.19:30 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi.

 

Darbnīcas darbu sāk plkst. 17:30 un plkst.18:00. 

Darbnīcas nosaukums Sekcija, mācību priekšmeti Kabinets
Domā, eksperimentē, secini Ķīmija, bioloģija Ķīm.k. un 28.
Izspēlē vasaru. Uzzīmē saulīti. Mājturība, vizuālā māksla 42.
Gaismas spēles Fizika Fizikas
Ciemos pie valodām Valodnieki 39.
Tējkarote matemātikas-ar mīlestību Matemātika 24.
Kas meklē, tas atrod. Sociālās zinības 53.

Izvēlieties darbnīcas un apmeklējiet!