Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
cieņa, atbildība
izaugsme un mērķtiecība.
Neatradi vajadzīgo?

Atvērto durvju diena 18.04.2018!

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju:

plkst.18:00 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi un informācija interesentiem aktu zālē;

plkst.18:40 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem;

plkst.18:50 – izglītojošas darbnīcas (līdz plkst.19:30)

Mazie Dziesmu svētki Ziedonim

Aicinām ikvienu 2018.gada 3.maijā plkst.12:00 Tukumā, Katrīnas laukumā…

Ja arī Tev Imanta Ziedoņa teiktais, darītais, rakstītais ir būtisks un tas Tevi kādā veidā ir īpaši uzrunājis – arī Tu tiec mīļi aicināts kopā ar mums – dziedāt, domāt, pateikties par Dāvanu, ko dzejnieks mums un Latvijai devis.

Kustība mūzikas ritmā

Sekojiet līdzi tiešraidē šeit…

Mecenāta Ģirta Rūdas projektu konkurss “Inceptum”

Lieli projekti sākas no maziem projektiem, nelieliem soļiem. Svarīgi ir plānot, jo tie, kuri plāno, neveiksmes piedzīvo aizvien mazāk.

/Ģirts Rūda/

Biedrība sadarbībā ar ilggadēju ģimnāzijas mecenātu Ģirtu Rūdu realizēja projektu „Inceptum”, kura mērķis bija motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicinot ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu un līdzdalību ģimnāzijas vides veidošanā.

2017./2018.mācību gada projekta Inceptum moto: IEDEDZIES LATVIJAI!

2018.gada 23.martā pēc prezentācijas biedrība atbalstīja 4 iniciatīvas realizācijai.

1. “Būsim „zaļi” zem zaļajiem skolas ozoliem” autori Madara Rače, Andželika Haselbauma – Aselbauma.
2. “Vienoti ar skolu” autore Līga Lielmane.
3.“Rožu dobes izveide Tukuma Raiņa ģimnāzijas apstādījumos” autori Aleksa Matvejeva, Marta Krūmiņa.
4. “Mūzikas Diena” autore Nathalie Pletscher.

Priecājamies par jauniešu iniciatīvām! Lai izdodas iniciatīvu realizācija!

Sakām paldies mecenātam Ģirtam Rūdam, kā arī iniciatīvu mentoriem skolotājiem!

Paldies projekta finansētājiem mecenātam Ģirtam Rūdam, Kārlim Priedītim un Tukuma novada Domei.

 

Sveicam un lepojamies…

Sveicam un lepojamies!

2017./2018.mācību gada filozofijas valsts 4. olimpiādē:

  • Beatrisei Luīzei Revinai (12.kl.) – 2. vieta,
  • Ritai Voronovai (12 .kl.) – 3. vieta!

Abas ģimnāzistes ir uzaicinātas uz atlasi dalībai starptautiskajā olimpiādē.

Sakām paldies skolotājai Loanai Šulcai par ieguldīto darbu!

 

Pavasara vecāku diena ģimnāzijā

Pavasaris-galva--1

2018.gada 21.martā no pl. 16:00 līdz 20:00 aicinām uz tikšanos vecāku dienā.

16:00 – 18:30 individuālās pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, interešu izglītības pulciņu vadītājiem un psihologu.

18:30– klašu vecāku sapulces.

Lai mums veiksmīga sadarbība vecāku dienā!

Metodiskā diena novada pedagogiem

Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma Raiņa ģimnāzija aicina Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogus apmeklēt personības attīstības nodarbības

2018.gada 12. martā

Tukuma Raiņa ģimnāzijā

Elektroniskā pieteikšanās ir noslēgusies. Aicinām sniegt atsauksmi par nodarbībām līdz 2018.gada 15.martam šeit.

9.00 – 9.30 Reģistrēšanās
9.30 – 11.00 Aija Melle Par pārmaiņām skolā, uzticēšanos pedagogiem efektīvai sadarbībai (Mērķis – iedvesmot, veidot izpratni par skolotāju kā galveno pārmaiņu resursu un uzticēšanos kā efektīvāko sadarbības veidu izglītības iestādē.)
11.00 – 11.30 kafijas pauze
11.30 – 12.30 Aina Poiša Restarts iekšējiem resursiem (Mērķis – apzināties savus ievainojamības laukus, nostiprināt pārliecību par sevi un rūpēties par labsajūtu sevis motivēšanai un efektīvākai attiecību veidošanai.)
12.30 – 13.30 pusdienas tuvējās kafejnīcās
13.30 – 15.00 Anna Šteina un Ieva Rasa Interaktīvās metodes izmantošana darbā ar skolēniem konflikta situācijās (Mērķis – veicināt un padziļināt izpratni par to, kā pedagogs ar interaktīvām metodēm var palīdzēt skolēniem risināt konfliktsituācijas, novērst domstarpības.)

 

 

Jauniešu Saeima

Šogad atzīmējam Latvijas valsts simtgadi. Jauniešu saeima aicina katru jaunieti apzināties sevi kā mūsu valsts veidotāju un būt līdzatbildīgam Latvijas nākotnes veidošanā.
2018.gada 7.martā Jauniešu Saeimas vēstnese Elīna Smetaņina viesojās ģimnāzijā, lai pastāstītu par savu pieredzi un aicinātu jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikt savu ideju virtuālajās vēlēšanās Jauniešu Saeimas mājaslapā – vēlēšanu platformā www.jauniesusaeima.lv. un kandidēt 8.Jauniešu Saeimā.

Virtuālā vide-vide bez vecākiem?!

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība aicina visus interesentus piedalīties forumā!

Draudzīgais aicinājums

Draudzīgais aicinājums pirmo reizi izskanēja 1935.gada 28.janvārī ar toreizējā prezidenta Kārļa Ulmaņa uzsaukumu latviešu tautai atcerēties savu pirmo skolu, dāvinot tai grāmatas un citas vērtības.
Ģimnāzijas saime saka lielu paldies Aināram Pogam, Edijam Pogam, Andrai Zāģerei par uzticību ģimnāzijai un Draudzīgā aicinājuma tradīcijas turpinājumu, dāvinot jau kuru gadu skolai vērtīgas grāmatas.
Paldies absolventei Karinai Kizjakinai, kuras dāvinātās grāmatas angļu valodā atceļojušas no Amerikas.

Attēlā daļa dāvināto grāmatu. Paldies dāvinātājiem!