Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
izaugsme, mērķtiecība,
atbildība un cieņa.
Neatradi vajadzīgo?

20.janvārī atzīmēsim skolas 88.dzimšanas dienu.

Lai lasītu rakstu ”Kā tapa mūsu skola”, skolas avīzē, spied šeit.

Ceļā uz Eiropu.

2016.gada nogalē Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkne Līga Lielmane piedalījās Eiropas Jauniešu Parlamenta (EJP) nacionālajā sesijā, kas notika Lietuvā. Līga ir aktīva ģimnāzijas skolēnu parlamenta dalībniece, tāpēc ceļš uz EJP nav nejaušs.

EJP nacionālajā sesijā darbojās 8 komitejas. Latviju pārstāvēja 8 jaunieši.

Līga kopā ar jauniešiem no Vācijas, Īrijas, Zviedrijas, Beļģijas un Lietuvas strādāja komitejā par ekonomikas un monetārās politikas jautājumiem.

Darba rezultātā tapa rezolūcija par pieaugošo sociāli ekonomisko nevienlīdzību ES dalībvalstīs. EJP debašu formāts ir balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju uzbūves principiem, tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija. EJP mērķis ir motivēt jauniešus iesaistītes Eiropas politikas veidošanā.

EJP darbību nodrošina brīvprātīgo darbs, kuru veic paši jaunieši, kas ir apliecinājums organizācijas spējai veidot un attīstīt jaunos līderus.

Mecenāta Ģirta Rūdas ideju konkurss “Inceptum”

Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši!

Vai esat pamanījuši, ka ar maziem darbiem reizēm var paveikt lielas lietas? Vai esat kādu reizi nodomājuši, ka Jūsu ideja noderētu šeit, ģimnāzijā?

Šī ir tā reize, kad varat realizēt savu sapni un uzlabot vidi ap sevi. Tāpēc mecenāts Ģirts Rūda un ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties ideju konkursā.

Skat.nolikumu šeit!

Apsveicam un lepojamies!

logoKonkursā “Spēļu grozs Tavai skolai” esam ieguvuši augstāko žūrijas novērtējumu – 1.vietu!
Sirsnīgs PALDIES TRĢ TV komandai un tiem atsaucīgajiem skolēniem un skolotājiem, kuri piedalījās video tapšanā! Improvizācija izdevās!
Īpašs PALDIES visiem Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem, vecākiem, absolventiem u.c.atbalstītājiem, kuri balsoja un turēja īkšķus!
Skola janvārī no Brain Games saņems galda spēļu grozu 300 eiro vērtībā.
Uz tikšanos dažādās spēlēs!

Lepojamies ar mūsu ķīmijas skolotāju Ludmilu Reimati!

img-20161209-wa0000_resized_20161209_115134169

 

Rīgas Tehniskā universitāte skolotājai izteikusi Pateicību par veiksmīgu un regulāru ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila un baltu mieru pār pasauli klāj…

copy-of-christmas-sale-flyer-template-2

Ziemassvētku egles svinīga iedegšana

Ziemassvētku egles svinīga iedegšana Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2.pamatskolas saimēm

2.decembrī pulksten 8:00 skolas pagalmā, skanot kopīgām dziesmām un smaržojot piparkūkām.

Paldies ģimnāzijas absolventes Aijas Krūzes ģimenei par skaisto dāvanu – egli.

Izglītības un zinātnes ministrijas reģionālā konference “Tagad”

img_20161130_160523

Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem.

Kā veicām mūsu skolas skolēniem šajā konferencē, lasi skolas avīzē “Strops”.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai

 

123

Laiks

Pasākums

08.11. Filmas “Melānijas hronika” apmeklējums Tukuma KN
līdz 10.11. Telpu noformēšana svētkiem
09.11. 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija – muzeobuss.
11.11. Skan strēlnieku dziesmas
11.11. Lāčplēša dienas piemiņas brīdis Brīvības laukumā
10.11. Akcija “ Saloki sarkanbaltsarkano lentīti sev un savam draugam”
10.11. Lāpu gājiens Brāļu kapos Lestenē.
14.11. Konkurss zēniem “Vīru spēles”
15.11. Tiešsaites konkurss “Izzini Latviju”
14.11. – 17.11. Klases stundas “Caur vārtiem no Latvijas pagātnes uz nākotni”
10.11. – 25.11. 10.kl.skolēnu zīmējumi Tukuma pilsētas vēstures muzeja “Pils tornis” vizuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni”
17.11. LR gadadienai veltīts svētku koncerts ”CeļoJums”
līdz 10.11. Akcija “Arī akmeņi ceļo”
līdz 09.11. Fotokolāžu  “CeļoJums” veidošana
17.11. Jauktais koris “Savējie” sniedz svētku koncertu Engurē
11.11. un 18.11. Gaismas instalācijas iedegšana zem skolas ozoliem
25.11. Tikšanās ar NBS un Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem.
novembrī Aicinājums ģimenēm apmeklēt Likteņdārzu un aizvest savu akmeni.
novembrī Piedalīšanās Lielā Augšdaugavas musturdeķa tapšanā.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāji: Sigita Kūla, Gita Rācenāja, Valdis Zuters,  Maruta Kurmahere erasmusun Inta Supe no 26.10. – 04.11.2016. piedalījās Erasmus+ KA1 mācību mobilitātes projektā “Mācīties, lai mācītu” Šēselē, Vācijā. Šī projekta ietvaros tika atjaunota 1992. gadā āizsāktā Tukuma Raiņa ģimnāzijas sadarbība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē. Projekta laikā pedagogi Eichenschule ģimnāzijā vēroja dabaszinātņu, matemātikas, IT, valodu, reliģijas un mākslas stundas, lai gūtu priekšstatu par inovatīvu mācību darba organizēšanu, kas balstīta kompetenču attīstīšanā un IKT izmantošanā, ar mērķi uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti Tukuma Raiņa ģimnāzijā. Projektā iesaistītie pedagogi izvērtēs jauniegūto zināšanu un metožu iespējamo pielietojumu mācību procesā ģimnāzijā, kā arī dalīsies pieredzē ar kolēģiem un novada skolotājiem metodisko apvienību semināros.