Tukuma Raiņa ģimnāzija –
starts jauniešu izaugsmei
un izcilai nākotnei!
"Sevi pilnīgu darīt,
Sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu..."
/Rainis/
Ģimnāzijas vērtības:
cieņa, atbildība
izaugsme un mērķtiecība.
Neatradi vajadzīgo?

Jaunrades un karjeras diena 7.-8.klasēm

Sadarbībā ar RTU un zinātkāres centru ZINOO 2018.gada 28.maijā Jaunrades un karjeras diena 7.-8.klasēm.

Izlaidumi

Izlaidumi ģimnāzijas aktu zālē:

2018.gada 9.jūnijā

  • 12.b klases absolventiem plkst.12.00;
  • 12.c klases absolventiem plkst.14.00;
  • 12.a klases absolventiem plkst.16.00.

2018.gada 15.jūnijā

  • 9.klases skolēniem plkst. 17:00.

Aktu zālē ieeja ar ielūgumiem!

Pēdējā zvana svētki 18.05.2018.

8.00-8:45 – 9. un 12. klašu   audzinātāju svinīga ierašanās (atvešana) skolā

8.45 – 12. klasēm un audzinātājām brokastis  skolas ēdnīcā

9.30 – Pēdējā zvana pasākums skolas pagalmā (visiem skolēniem)

10.30 – koncerts aktu zālē (9. un 12. klasēm)

11.00  – audzināšanas stunda (9. un 12. klasēm)

Ielūdzam uz pavasara koncertu

Ielūdzam uz pavasara koncertu
“Zem septiņām varavīksnes krāsām”
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018.gada 10.maijā pulksten 18.00

Enkurss 2018

Jūrniecības nozares konkursā vidusskolēniem “Enkurs” mūsējie finālā izcīnīja augsto 7.vietu 36 komandu konkurencē!

Suminām komandu un atbalstītājus!

Atvērto durvju diena 18.04.2018!

Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīt ģimnāziju:

plkst.18:00 – ģimnāzistu radošie priekšnesumi un informācija interesentiem aktu zālē;

plkst.18:40 – iepazīšanās ar ģimnāzijas mācību kabinetiem;

plkst.18:50 – izglītojošas darbnīcas (līdz plkst.19:30)

Mazie Dziesmu svētki Ziedonim

Aicinām ikvienu 2018.gada 3.maijā plkst.12:00 Tukumā, Katrīnas laukumā…

Ja arī Tev Imanta Ziedoņa teiktais, darītais, rakstītais ir būtisks un tas Tevi kādā veidā ir īpaši uzrunājis – arī Tu tiec mīļi aicināts kopā ar mums – dziedāt, domāt, pateikties par Dāvanu, ko dzejnieks mums un Latvijai devis.

Kustība mūzikas ritmā

Sekojiet līdzi tiešraidē šeit…

Mecenāta Ģirta Rūdas projektu konkurss “Inceptum”

Lieli projekti sākas no maziem projektiem, nelieliem soļiem. Svarīgi ir plānot, jo tie, kuri plāno, neveiksmes piedzīvo aizvien mazāk.

/Ģirts Rūda/

Biedrība sadarbībā ar ilggadēju ģimnāzijas mecenātu Ģirtu Rūdu realizēja projektu „Inceptum”, kura mērķis bija motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicinot ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu un līdzdalību ģimnāzijas vides veidošanā.

2017./2018.mācību gada projekta Inceptum moto: IEDEDZIES LATVIJAI!

2018.gada 23.martā pēc prezentācijas biedrība atbalstīja 4 iniciatīvas realizācijai.

1. “Būsim „zaļi” zem zaļajiem skolas ozoliem” autori Madara Rače, Andželika Haselbauma – Aselbauma.
2. “Vienoti ar skolu” autore Līga Lielmane.
3.“Rožu dobes izveide Tukuma Raiņa ģimnāzijas apstādījumos” autori Aleksa Matvejeva, Marta Krūmiņa.
4. “Mūzikas Diena” autore Nathalie Pletscher.

Priecājamies par jauniešu iniciatīvām! Lai izdodas iniciatīvu realizācija!

Sakām paldies mecenātam Ģirtam Rūdam, kā arī iniciatīvu mentoriem skolotājiem!

Paldies projekta finansētājiem mecenātam Ģirtam Rūdam, Kārlim Priedītim un Tukuma novada Domei.

 

Sveicam un lepojamies…

Sveicam un lepojamies!

2017./2018.mācību gada filozofijas valsts 4. olimpiādē:

  • Beatrisei Luīzei Revinai (12.kl.) – 2. vieta,
  • Ritai Voronovai (12 .kl.) – 3. vieta!

Abas ģimnāzistes ir uzaicinātas uz atlasi dalībai starptautiskajā olimpiādē.

Sakām paldies skolotājai Loanai Šulcai par ieguldīto darbu!